Foto Morten Stordalen

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

– En gledens dag for bilistene

Etter at det lenge har vært klart at Norge må endre avgiftsberegningen på CO2-utslipp ble det 4. september klart at hele ordningen blir utsatt.

– Dette er en gledens dag for bilister, bilimportører og alle landets bilforhandlere, sier Morten Stordalen, leder av FrPs bilpolitiske utvalg.

Finansminister Siv Jensen (FrP) utsatte i går overgangen til avgiftsberegningen basert på CO2-utslipp (WLTP) til 2020.

– Dette er en god nyhet for hele bilbransjen og ikke minst alle som nå har vært usikre på om de kunne bestille ny bil uten å risikere en kraftig avgifts-smell. For meg og FrP har det vært uaktuelt å innføre en omlegging til ny målemetode uten å innføre et bunnfradrag som vil holde nybilprisene på om lag samme nivå som i dag, sier Stordalen.

Redusert engangsavgift

– For Fremskrittspartiet har det hele tiden vært viktig å få ned engangsavgiften ved nybilkjøp slik at flere får tilgang til en nyere, tryggere og mer miljøvennlig bil. Dette har FrP vist ved at engangsavgiften er redusert med om lag 40.000 kroner pr bil etter 5 år med FrP i regjering, sier Stordalen.

Med FrP i regjering har statens inntekter fra bilistene falt med over 13 milliarder kroner. Stordalen forteller at den klart største nedgangen i statens inntekter kommer av lettelser i engangsavgiften.

– Bilparken fornyes nå i rekordfart og utslippene går ned, fordi vi har gjort godt motoriserte og moderne familievennlige biler billigere. Det er et spor vi vil fortsette på, sier han, og legger til:

– Dersom inntektene fra bilrelaterte avgifter reduseres fordi vi innretter oss mer miljøvennlig, er det bra. Da har vi oppnådd det vi ønsker med politikken. Bilistene skal ikke være en melkeku for statskassen, slår Stordalen fast.

Avgiftene skal gå ned, ikke opp
– Det er en god følelse etter måneder med usikkerhet og intens jobbing med problemstillingen. Jeg er strålende fornøyd med at Siv er finansminister, fordi hun som meg er opptatt av å ikke gjøre hverdagen vanskeligere, men lettere for folk flest. Derfor forblir avgiften som i dag, sier en stolt leder av FrPs bilpolitiske utvalg.

– Jeg er glad for at denne omleggingen settes på vent frem til man finner en riktig modell for beregning av avgift på nye biler. De totale avgiftene skal gå ned og ikke opp med FrP i regjering, sier Stordalen som avslører at han i dag vil feire denne utsettelsen med kake og regner med at mange bilister og bilforhandlere vil gjøre det samme.