Bilde av Sylvi Listhaug

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

Listhaug skal lede FrPs innvandringsutvalg

Sylvi Listhaugs første oppgave som konstituert 1. nestleder er klar. Hun skal lede partiets innvandrings- og integreringsutvalg.

– Det har vært en altfor høy innvandring til Norge over lang tid. Vi har store integreringsutfordringer, med altfor mange innvandrere som står utenfor arbeidslivet. Skal vi sikre vårt velferdssamfunn, vår kultur og våre tradisjoner på sikt, må vi være på ballen, sier Listhaug.

Med seg i arbeidet får hun blant annet Jon Helgheim som er partiets innvandringspolitiske talsmann.

– Jon er veldig dyktig, og jeg er sikker på at vi vil se nøye på forslag fra andre land og diskutere nye løsninger. Vi må konstant utvikle vår politikk for å sikre at den er oppdatert for de utfordringene vi står overfor, understreker Listhaug.

Hun peker på at utvalget skal sørge for å se på innstramninger i asylpolitikken, men også hvordan man skal stille krav og sørge for at flere innvandrere blir integrert.

– Det er flere innvandrergrupper som klarer seg godt. Vi må se nærmere på det, og sørge for at flere kommer i arbeid, lærer norsk og tar del i samfunnet vårt, avslutter hun.