Foto av Erlend Wiborg

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

Urovekkende innvandrertall

I enkelte innvandrergrupper er under 20 prosent i full jobb. Det viser nye tall fra SSB.

Innvandrere har langt lavere arbeidsdeltakelse enn tidligere antatt. Bare 16 prosent av kvinnene fra Afghanistan og 10 prosent av kvinnene fra Somalia jobber fulltid. Blant pakistanske kvinner er det samme tallet kun 19 prosent. Det bekymrer Erlend Wiborg, leder av Arbeids- og sosialkomiteen.

– Dersom vi skal ivareta velferdsordningene fremover, må flest mulig kunne forsørge seg selv gjennom egen inntekt. I dag er det altfor mange som er avhengige av staten og det er ikke bærekraftig. Å være i arbeid er også en av de aller beste måtene å bli integrert på. Da holder det ikke at det i enkelte grupper bare er én av fem som er i full jobb, sier Wiborg.

Velferdsordningene er truet

Siden 2007 har det blitt brukt over 108 milliarder kroner på integrering. Likevel går sysselsettingsgraden blant enkelte innvandrergrupper ned, og andelen innvandrere på sosialhjelp var i 2017 oppe i 45 prosent. Wiborg mener at tallene viser at vi ikke har lykkes med integreringen, og at dette setter velferdsordningene i fare.

– Vi må se på flere måter å stille krav til passive stønadsmottakere på, og slutte å tro at bare det å overføre flere penger gir resultatene vi ønsker. Det gjør det ikke, slår Wiborg fast.

Fattigdom og sysselsetting henger sammen

Blant familier med vedvarende lavinntekt har over halvparten innvandrerbakgrunn. De nye tallene bærer liten tvil om at dette først og fremst handler om at altfor mange ikke står i jobb. Slik kan det ikke lenger fortsette, mener Wiborg.

– Det er viktig å drive både innvandrings- og integreringspolitikk på de rette premissene, med tall som viser virkeligheten. Venstresiden etterlyser ofte en kunnskapsbasert politikk. Med disse tallene på bordet forventer jeg at flere er villige til å ta de nødvendige grepene fremover, avslutter Wiborg.