Foto. Silje Hjemdal

Foto: FrP

Alle fortjener en trygg familie

– Kampen mot vold og overgrep er noe av det viktigste arbeidet vi kan gjøre for å sikre trygge familier, sier Silje Hjemdal.

Regjeringen foreslår å styrke Opptrappingsplan mot vold og overgrep med 67 millioner kroner i 2019. I tillegg videreføres 825 millioner kroner fra 2018.

– Vårt mål er å sørge for trygge familier, for både barn og voksne. Derfor prioriterer regjeringen arbeidet mot vold og overgrep høyt, og vi satser særlig på kompetanseheving og forebyggende arbeid. Styrkingen bør komme der det gir mest effekt, sier Silje Hjemdal.

Styrket kompetanse

FrP i regjering har tredoblet bevilgningen til Statens barnehus siden 2013, slik at både kapasiteten og kompetansen har økt.

– For å kunne avdekke vold og overgrep tidligere, er det avgjørende å øke kompetansen og kapasiteten blant de som er i kontakt med barn i sitt daglige arbeid. Barnehusene er en viktig aktør som bidrar til å bekjempe og avdekke vold mot barn, sier Hjemdal.

Forebyggende tiltak

– Vi ser at nesten halvparten av alle barn i familievoldssaker er fra innvandrerfamilier. Dette er tall vi må ta på alvor. Vold og overgrep er uakseptabelt, uansett hvor man kommer fra, sier Hjemdal.

Hun poengterer at regjeringen prioriterer forebyggende arbeid, og løfter frem regjeringens styrking av foreldrestøttende tiltak med 27 millioner kroner. Regjeringen foreslår nå å øke tiltaket med ytterligere 22 millioner kroner i 2019.

– Foreldrestøttende tiltak er ulike lokale tiltak som skal hjelpe foreldre til å se barnas og ungdommens behov. Oversikten over tildelinger viser at en stor del av tiltakene er rettet mot foreldre med innvandrerbakgrunn. Målet er å tilby hjelp tidlig, slik at samfunnet slipper å gripe inn senere, sier Hjemdal.