Foto av FrPs forhandlingsutvalg. Sylvi Listhaug, Siv Jensen og Hans Andreas Limi

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Partiledelsen skal forhandle

FrPs landsstyre valgte i dag partiledelsen som forhandlingsutvalg til samtalene med KrF.

H, V og FrP har startet samtaler med KrF for å avklare om det er politisk grunnlag for en flertallsregjering der alle fire partier er med.

For å lede disse samtalene på vegne av FrP, valgte landsstyret fredag Siv Jensen, Sylvi Listhaug og Hans Andreas Limi som forhandlingsutvalg. Ketil Solvik-Olsen vil delta i samtalene i den tiden han er i Norge.

– Det er ingen hemmelighet at de siste ukenes debatt har vært krevende for forholdet mellom KrF og FrP. Jeg er likevel mest opptatt av hvilken politikk det er mulig å få flertall for. I samtalene med KrF vil jeg derfor prioritere FrPs kjernesaker, sier Siv Jensen.

Etter at de innledende samtalene er over vil partiledelsen forankre eventuelle konkrete forhandlinger med partiets landsstyre. Generalsekretær Fredrik Färber er sekretær for forhandlingsutvalget.