Foto. Kari Kjønaas Kjos

Foto: FrP

Muslimsk skole fikk nei

– Jeg er glad for at regjeringen lar hensynet til integrering veie tyngst i denne saken, sier Kari Kjønaas Kjos.

Kunnskapsdepartementet har avslått en søknad om å starte muslimsk grunnskole i Oslo. Bak søknaden stod stiftelsen Den Muslimske Grunnskole. Avslaget begrunnes med at skolen ikke oppfyller lovens minstekrav om læreplaner og integreringshensyn.

– Jeg er glad for at regjeringen legger vekt på å fremme integrering, og på å hindre segregering. Det er særlig viktig at alle barn får et likeverdig opplæringstilbud og lærer godt norsk, sier integreringspolitisk talsperson Kari Kjos.

Integrering viktigere enn mangfold

Kjos er glad for at regjeringen legger stor vekt på skolen som integreringsarena.

– Skolen skal være en møteplass der barn kan møte andre barn med ulik bakgrunn. Den muslimske friskolen vil svekke forutsetningene for språkopplæring og fellesskap med andre norske barn, sier Kjos.

Også Roy Steffensen, som leder utdanningskomiteen på Stortinget, mener at regjeringens beslutning er riktig.

– Jeg er for et mangfold av skoler, men det må ikke gå på bekostning av integreringen, sier Steffensen.