Foto. Jon Engen-Helgheim

Uverdig spill om migrasjonsplattformen

Ingen andre partier på Stortinget ønsker å debattere FNs kontroversielle migrasjonsplattform. Det er ikke demokratiet verdig, mener Jon Helgheim.

– Fremskrittspartiet har brukt alle demokratiske virkemidler for å stanse Norges tilslutning til FNs migrasjonsavtale. Men uansett hva vi foreslår, nekter de andre partiene på Stortinget å debattere og behandle saken. Det mener jeg er uheldig, sier Helgheim.

Ønsker en åpen debatt

Utenriksministeren var i dag i Stortinget og redegjorde for hvorfor regjeringen tilslutter seg avtalen. I den forbindelse åpnet det seg en mulighet for at saken kunne debatteres og stemmes over. Det ville ingen andre partier være med på, bortsett fra FrP.

– En åpen debatt om migrasjonsplattformen, hvor alle partier måtte argumentere for sitt syn, ville vært bra for demokratiet. Denne saken har skapt stort engasjement og en uro hos mange. Men i det norske demokratiet ser vi det ene partiet etter det andre som løper fra sitt ansvar overfor velgerne. Det kan neppe kalles særlig redelig eller modig, sier Helgheim.

Useriøst av opposisjonen

Knut Arild Hareide forsøkte å hevde at FrP ikke har tillit til regjeringen, siden Helgheim på talerstolen i Stortinget ga uttrykk for at flere punkter i avtalen er svært problematiske.

– Når Hareide forsøker å gjøre dette til et konstitusjonelt spørsmål om hvorvidt FrP har tillit til regjeringen eller ikke, blir det useriøst. Det illustrerer i grunnen godt hvordan alle de andre partiene på Stortinget ikke ønsker å diskutere avtalens faktiske innhold, men i stedet gjør politiske krumspring for å få fokuset vekk fra en sak som opptar mange. Slik oppførsel bidrar kun til forvirring og bygger ikke tillit til velgerne, sier Helgheim, og fortsetter:

– Jeg og FrP har selvsagt full tillit til regjeringen, selv om vi er uenig i at Norge må tilslutte seg FNs migrasjonsplattform, avslutter Helgheim.