Foto av FrPs forhandlingsutvalg. Sylvi Listhaug, Siv Jensen og Hans Andreas Limi

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

Viktige gjennomslag i ny regjeringsplattform

FrP har sørget for mange gode gjennomslag ved å delta i flertallsregjeringen. Her kan du se noen av sakene som skaper en enklere hverdag for folk flest.

Samferdsel

Bompengene kuttes med én milliard kroner årlig. Et nytt skattefradrag for høye bompengeutgifter innføres. Tempoet i veibyggingen fortsetter. Pumpeprisene på bensin og diesel skal ikke øke som følge av avgiftsendringer og økt bioinnblanding.

– FrP har alltid vært bilistenes parti. Med denne regjeringsplattformen tar vi bilistene på alvor, sier Siv Jensen.

Viktige gjennomslag:

 • Skattefradrag for høye bompengeutgifter
 • Åpne for 120 km/t
 • Doble infrastrukturfondet til 200 mrd over to år
 • Doble tilskuddsordning redusert bompengebelastning
 • Begrense streknings-ATK
 • Fjerne engangsavgift for veteranbiler eldre enn 20 år
 • Pumpeprisene på bensin og diesel økes ikke som følge av avgiftsendringer og økt bioinnblanding

Eiendomsrett og forenkling

Folk skal bestemme mer over egen eiendom og fylkeskommunen skal ikke være en overkommune. Byråkratiet skal reduseres og regelverk skal forenkles. Eiendomsskatten skal reduseres ytterligere.

– For FrP er det selvsagt at folks hjem ikke skal være skatteobjekt. Nå får vi gjennomslag for å senke eiendomsskattens makssats med ytterligere én promille, sier Jensen.

Viktige gjennomslag:

 • Kutt i eiendomsskatten på ytterligere én promille
 • Redusere statlig og regional detaljstyring
 • Redusere byråkrati og antall heltidspolitikere på regionalt nivå
 • Forenkle planbehandling og redusere planleggingstid i kommunene
 • Sikre lave gebyrer og effektive tjenester gjennom nytt regelverk for selvkost
 • Stille krav til norskkunnskaper i helse- og barnehagesektoren
 • Utvide boligeiers handlingsrom til endringer på egen eiendom
 • Frita terrasse, utleiebolig og større garasjer fra søknadsplikt

Helse og omsorg

Alle kommuner skal tilby gode omsorgstjenester. Kjøkkenet skal tilbake på sykehjemmet. Våre eldre skal få hjelp når de trenger det og der de ønsker.

– Maten vi serverer våre eldre skal både lukte og smake godt. God mat er livskvalitet, sier Jensen.

Viktige gjennomslag:

 • Utrede brukervalgsordning i kommunene etter svensk modell
 • Fortsatt satsing på mat i eldreomsorg
 • Opprette eget eldreombud etter modell av Barneombudet
 • Utvide statlig finansiering av eldreomsorgen i tid og i antall kommuner
 • Videreføre innsatsstyrt finansiering 

Innvandring

Velferdsstatens bærekraft sikres gjennom en fortsatt restriktiv, rettssikker og ansvarlig innvandringspolitikk. Det settes et tak på antall kvoteflyktninger. Krav til familiegjenforening og statsborgerskap strammes til.

– Med denne plattformen sikrer vi at tallet på kvoteflyktninger ikke øker, vi får på plass strengere krav for å få norsk statsborgerskap og vi skal straffe flyktninger som drar på ferie til hjemlandet gjennom karantenetid, sier Jensen.

Viktige gjennomslag:

 • Ingen flere kvoteflyktninger
 • Straff for flyktninger som drar på ferie til hjemlandet gjennom karantenetid
 • Heve språkkravene for å få statsborgerskap
 • Stramme inn krav om selvforsørging for familiegjenforening for flyktninger under utdanning
 • Arbeidsgivers styringsrett til å nekte ansatte å bruke ansiktsdekkende plagg på jobb beholdes
 • For første gang skal vi unnta områder med høy innvandrerandel fra å bosette flyktninger

Gjennomslag på mange områder

I tillegg til gjennomslag for lavere skatter og avgifter, en historisk satsingen på samferdsel og ytterligere innstramminger på innvandring, har FrP notert seg for en rekke seiere i plattformen.

– For FrP er dette en bedre plattform enn Jeløya var, sier Jensen.

Andre viktige gjennomslag:

 • Vurdere insentiver for å kjøpe lovlige tjenester i hjemmet
 • Utrede etablering av NAV-ombud
 • Utvide aktivitetsplikten
 • Beholde taxfree-kvoten 
 • Kjøreopplæring blir gyldig fravær i videregående skole
 • Fritt skolevalg i alle fylker
 • Mer fleksibel skolestart
 • Satsing mot gjengkriminalitet
 • Lettere å inndra midler fra kriminell aktivitet
 • Egen utstyrspott til politiet
 • Polet får holde åpent til kl. 16 på lørdagerHele plattformen finner du her:
https://www.frp.no/internt/regjeringsplattform