Foto. Kari Kjønaas Kjos

Foto: FrP

Helsekontroll skal bli en norsk barnerettighet

FrP har fått gjennomslag for nye tiltak som skal avdekke vold og omsorgssvikt. Nå vil regjeringen sikre oppfølging av alle barn og unge som ikke møter til aldersbestemte helseundersøkelser.

Kari Kjønaas Kjos har i lang tid kjempet for å innføre et påbud om at alle barn og unge må følges opp dersom de ikke møter til helseundersøkelsene når helsestasjonene og skolehelsetjenestene innkaller til kontroll. FrPs integreringspolitiske talskvinne er derfor glad for å konstatere at FrP nå har fått gjennomslag for dette i den nye regjeringsplattformen.

– Dersom helsestasjonen etter gjentatte forsøk ikke kommer i kontakt med barnet eller familien, skal kommunen oppsøke barnet direkte. Vi ser at de fleste møter til kontroll, men det er bekymringsfullt at noen barn aldri møter opp. Det er viktig å forsikre seg om at ingen barn blir gjemt eller glemt, sier Kjos.

Alle barn skal bli sett

Kjos mener gjennomslagene i plattformen er et stort skritt i riktig retning. Det kan ikke være slik at barns rettsikkerhet varierer fra kommune til kommune.

– Alle barn må møte til helsekontroll, og det sender noen viktige signaler til foreldre om at vold, overgrep eller kjønnslemlestelse vil bli oppdaget. Dersom foreldre unnlater å ta med barna sine til helsestasjonen eller skolehelsetjenesten, skal dette følges opp. Oppfølging fra kommunen skal bli en barnerettighet, ikke noe foreldre kan velge å benytte seg av, sier Kjos

Viktig integreringstiltak

Gjennom helsekontroller testes utvikling i språk, adferd og utvikling. Helsestasjonen kan avdekke nedsatt hørsel eller syn, noe som er særlig viktig for skolestart. Kontrollene gir også informasjon om barnevaksinasjonsprogrammet og kan være en viktig integreringsarena for familiene. I regjeringsplattformen forplikter regjeringen seg til å sikre at alle fireåringer gjennomfører en obligatorisk test av norskkunnskaper.

– Gjennom oppfølging kan vi både unngå og avdekke vold og omsorgssvikt. Helsestasjonene og skolehelsetjenestene spiller en avgjørende rolle for å gi informasjon og veiledning. Her avdekker man overgrep, negativ sosialkontroll og man kan gi avgjørende informasjon om vaksinering, språkutvikling, barnehagetilbud og fritidsaktiviteter, sier Kjos, og legger til:

– Kommunene har mulighet til å gi barna en ekstra trygghet gjennom god oppfølging gjennom hele barndommen. FrP kommer til å følge opp punktene i plattformen, og vi vil legge vekt på å styrke barns sikkerhet i kommunevalgkampen, avslutter Kjos.