Foto. Per-Willy Amundsen

Foto: FrP

Bistandsmidler mot overgrep

FrP vil bruke bistandsmidler på å hjelpe lokalt politi i utviklingsland å straffeforfølge overgripere.

Den groteske trenden med at norske menn bestiller overgrep på unge helt ned i spedbarnsalderen er økende, ifølge politiet. «Dark Room»-etterforskerne har nå rullet opp flere saker der hundrevis av filippinske barn har blitt utsatt for overgrep mens norske menn har sittet hjemme og sett på direkte. Nylig ble en 48-åring fra Hordaland dømt til 16 års fengsel i en slik sak.

– Dette er en type kriminalitet som skal og må bekjempes. Norge har et enormt bistandsbudsjett, og dersom vi kan bruke noen av disse midlene på å bekjempe overgrep som foregår på bestilling fra Norge, vil det være svært nyttig, sier Per-Willy Amundsen.

Vil styrke politiet

FrP mener at utviklingsmidler til «Dark Room» og lignende prosjekter kan brukes til opplæring og styrking av lokalt politi, noe som samtidig vil bidra til å lette arbeidet for norske etterforskere.

– Norge har etterforskere i verdensklasse i overgrepssaker. Politiet i mange utviklingsland har i dag svært begrensede ressurser og lav kompetanse til å håndtere denne type avskyelige forbrytelser. Jeg mener derfor at det er naturlig for oss å gi bistand til politiet, slik at man på lokalt nivå blir bedre rustet til å etterforske disse sakene, sier Amundsen.

Finansiering fra bistandsbudsjettet

Det er allerede igangsatt et arbeid for å etablere stillinger for norske etterforskere i landene der bestillingsovergrep forekommer hyppigst. Det er imidlertid FrPs mening at disse prosjektene ikke bør spise av nasjonale budsjetter, men heller finansieres gjennom bistandsbudsjettet.

– Det vi foreslår nå er politisk nybrottsarbeid. Jeg håper virkelig de andre partiene ser nytten i dette forslaget og at det kan bli en realitet så snart som mulig, sier Amundsen.