Foto av Jon Georg Dale.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Dale skal rive bomstasjoner

FrP har fått gjennomslag i regjering for å bruke 200 millioner kroner på å rive bomstasjoner. Nå fjernes all gjeld i tre bompengeprosjekter.

– FrP er imot bompenger, og vi kjemper hver dag i regjering for å redusere bompengeutgiftene for folk flest. Nå skal vi bruke 200 millioner kroner på å slette gjeld og fjerne bomstasjoner i tre bompengeprosjekter. Det kommer bilistene til gode, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Regjeringen har valgt å slette gjelden på bompengeprosjektene Halsnøysambandet i Hordaland, Tverlandet-Godøystraumen i Nordland og Listerpakka i Agder. Det betyr at bommene skal rives.

Store gjennomslag på bompenger

Bommen på Halsnøysambandet skulle opprinnelig stått til 2025, men nå slettes gjelden på 119 millioner kroner og bommen fjernes allerede i år. På Tverlandet-Godøystraumen stryker regjeringen gjelden på 66 millioner kroner og legger ned bomstasjonen i 2019, fremfor i 2022. I tillegg slettes de resterende 15 millionene i Listerpakken, noe som sikrer at bompengeinnkrevingen opphører ett år tidligere enn planlagt.

– De siste fem årene har FrP i regjering lagt ned bomstasjoner og redusert bompengetakster utenfor byområdene. Samtidig har den statlige finansieringen av veiinvesteringene økt. Med den forrige regjeringen betalte bilistene en bompengeandel på 40 prosent, mens denne regjeringen har redusert andelen til 28 prosent. I tillegg har vi effektivisert sektoren gjennom å redusere antall bompengeselskaper fra 60 til fem. Med FrPs gjennomslag i den nye regjeringsplattformen blir innsatsen mot bompenger styrket ytterligere, sier finansminister Siv Jensen.