Foto. Harald Tom Nesvik

Foto: FrP

FrP for et rent hav

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik gleder seg over at Norge leder an i det internasjonale samarbeidet om å bekjempe plast i havet.

Plast er i ferd med å bli ett av vår tids største miljøproblemer. Hvert år havner enorme mengder søppel i alle verdens hav, og veldig mye av dette er plast.

– Marin forsøpling er en stor trussel mot fisk, fugl og sjøpattedyr. Det truer ikke bare miljøet vårt, men også våre viktige maritime næringer. Derfor er jeg glad for at FrP har fått gjennomslag for en historisk innsats mot plast i havet, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik.

1,6 milliarder over bistandsbudsjettet

Regjeringen etablerte i fjor et nytt bistandsprogram mot marin forsøpling, nettopp for å bidra til å løse problemene der de er størst. FrP fikk i høst gjennomslag for å sette av 280 millioner kroner over statsbudsjettet til dette tiltaket.

– Vi har også lansert et eget bistandsprogram mot marin forsøpling på totalt 1,6 milliarder kroner frem mot 2022. Pengene skal blant annet gå til å styrke avfallshåndtering for å forhindre marin forsøpling og mikroplast i de landene hvor problemet er størst. Dette er helt i tråd med FrP sitt forslag på forrige landsmøte, sier Nesvik.

Dugnad for plastfrie strender

I tillegg til at FrP går i front i kampen mot plast i regjering, er fiskeriminister veldig stolt over at mange bedrifter, foreninger og privatpersoner bidrar aktivt i dugnaden mot marin forsøpling.

Hvert år deltar tusenvis av frivillige på Strandryddedagen, som er Norges største kollektive ryddedugnad. Også fiskeriministeren deltok på årets dugnad, da han bidra til å rydde Giskesanden sammen med 8. klassinger fra Valderøy ungdomsskole.

– Jeg vil gi stor honnør til alle som deltar på strandrydding og bidrar til å holde strendene våre rene og pene. All den innsatsen som legges ned av flittige dugnadssjeler langs kysten gjør en stor forskjell, sier Nesvik.

Stor innsats fra fiskerne

Fiskeriministeren trekker også frem den uvurderlige innsatsen fra fiskeflåten gjennom ordningen «Fishing for litter».

– Våre fiskere langs hele kysten legger ned en stor og viktig frivillig innsats i å samle opp og levere inn avfallet de får i fiskeredskapene sine. Jeg er glad for at regjeringen har utvidet ordningen med havnemottak der fiskebåter kostnadsfritt kan levere inn avfall de får opp av havet, sier Nesvik.

Dykkere bekjemper spøkelsesfiske

Hvert år havner flere tusen teiner, garn og annet fiskeutstyr på havet. Mange av de tapte redskapene fortsetter å fange fisk, som lider og dør. Det er dette som kalles spøkelsesfiske.

– Dykkerklubber over hele landet bidrar til holde havet rent. Bare i løpet av årets fire første måneder har fritidsdykkere tatt opp over tusen teiner, garn og andre tapte fiskeredskaper. Disse dykkerne gjør virkelig en kjempeinnsats i kampen mot spøkelsesfiske og forsøpling, sier Nesvik.

Et globalt problem

Selv om Nesvik er stolt av den lokale innsatsen, mener han at det er like viktig for Norge å ha et globalt fokus, og at milliardbeløpene regjeringen nå vil bruke internasjonalt har potensial til å gi enorm avkastning.

– Løsningen på plastproblemet ligger både lokalt og internasjonalt. For meg fremstår det lite trolig at den nye prioriteringen av marin forsøpling i bistandsbudsjettet ville skjedd uten FrP. Dette er derfor nok et eksempel på at FrP leverer i regjering, sier Nesvik.