Erlend Wiborg. Foto.

Foto: FrP

Norske bedrifter trenger arbeidskraft

– Norges økonomi går så det suser. Det gir oss en historisk mulighet til å inkludere enda flere av de som i dag står utenfor arbeidslivet, sier Erlend Wiborg.

NAV gjennomfører årlig en bedriftsundersøkelse for å kartlegge bedriftenes fremtidsutsikter og behov for arbeidskraft. Årets undersøkelse viser at norske bedrifter har fått økte problemer med å rekruttere arbeidskraft det siste året. Samlet sett rapporterer bedriftene om en mangel på om lag 60 000 personer, som er 15 000 flere enn i fjorårets undersøkelse.

– Bedrifter over hele landet skriker etter arbeidskraft. Arbeidsledigheten er lav og etterspørselen etter folk er stor. Timingen kunne ikke vært bedre for den inkluderingsdugnaden som regjeringen har invitert til. Vi har en historisk sjanse til å få flere av de som står utenfor arbeidslivet inn i jobb når behovet for arbeidskraft er så stort, sier Erlend Wiborg, som leder Stortingets arbeids- og sosialkomité.

Færre på trygd og flere i jobb

Ifølge SSB har antall sysselsatte økt med 32 000 det siste året, og sysselsettingsandelen har økt med 0,4 prosentenheter. Arbeidskraftundersøkelsen viser også at arbeidsledigheten det siste året har gått ned med 0,1 prosentenhet.

– Dette viser at våre tiltak fungerer. Under forrige jobb-opptur under den rødgrønne regjeringen gikk de fleste nye jobbene til arbeidsinnvandrere. Denne regjeringen har fokus på at det skal være enklere for arbeidsgivere å rekruttere fra NAV-køen. Vi må redusere antallet som er avhengige av velferdsytelser, og få flere over i ordinære, faste jobber, sier Wiborg.