Foto. Hans Andreas Limi

Foto: Elin Eike Worren

Sikrer finansiering av E18 vest for Oslo

– Nå sørger vi for full fremdrift på E18 Lysaker-Ramstadsletta frem til Stortinget behandler saken og spaden kan gå i jorden, sier en fornøyd Hans Andreas Limi.

I revidert nasjonalbudsjett for 2019 foreslås det 340 millioner kroner til prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta. Dette er gode nyheter for bilistene, mener Hans Andreas Limi.

– E18 skal bygges. Det har regjeringen fastslått og det gjelder fortsatt. E18 Lysaker-Ramstadsletta er et stort og viktig prosjekt, både lokalt og nasjonalt. FrP i regjering sørger nå for at prosjektet kan starte opp, sier Hans Andreas Limi.

Klart for oppstart

160 millioner av bevilgningen på 340 millioner kroner skal dekke kostnader som vil påløpe i 2019 som følge av at Statens vegvesen har brukt mer penger enn de hadde.

– Det forberedende arbeidet på prosjektet ble stoppet fordi Statens vegvesen hadde brukt penger de ikke hadde fått. FrP ønsker ikke at bilistene skal måtte vente unødvendig lenge på et etterlengtet prosjekt, som de rødgrønne i Oslo kjemper for å stoppe, sier Limi.

Kan åpnes ett år tidligere

Med forslaget om bevilgning vil det nå være mulig med en framdrift som betyr trafikkpåsetting på E18 ett år tidligere enn antatt.

– Med bevilgningen i 2019 ligger det dermed til rette for at E18 kan åpnes for trafikk i 2027, ikke 2028 slik det har vært hevdet tidligere. Dette er gode nyheter for bilistene, og særlig Oslo-pendlerne, avslutter Limi.