Foto. Solveig Horne

Foto: FrP

Vil ha økt trygghet for fengselsansatte

– Ansatte i norske fengsler må gis anledning til å bære pepperspray og beskyttes bedre i sin arbeidshverdag, sier Solveig Horne.

Ansatte i kriminalomsorgen og fengslene gjør en viktig jobb på vegne av samfunnet. Samtidig er de ofte mer utsatt for trusler og voldsforsøk, også etter at innsatte løslates etter soning.

– Det er viktig at fengselsansatte får de nødvendige virkemidler, og at fengselshverdagen organiseres på en slik måte, at de føler trygghet på arbeidsplassen og at de ansatte og deres familier ikke skal måtte bekymre seg for at de kan bli utsatt for trusler eller represalier, sier justispolitisk talsperson Solveig Horne.

Nye tiltak for økt trygghet

Etter forslag fra stortingsgruppen vedtok FrP-landsmøtet å be regjeringen jobbe for at fengselsansatte skal ha anledning til å bære pepperspray som del av uniformen dersom dette vurderes som nødvendig eller ønskelig i lys av situasjonen på deres avdelinger. I tillegg varsles det flere tiltak som skal øke tryggheten på arbeidshverdagen.

– FrP vil at fengselsansatte av hensyn til egen sikkerhet gis mulighet til å operere med betjentnummer istedenfor eget navn. I tillegg ønsker vi å gi politiet informasjonsplikt til kriminalomsorgen dersom de har kunnskap som kan være av betydning for risikoen for utagerende eller voldelig atferd. Det kan eksempelvis være adferdshistorikk eller tilhørighet til gjenger eller grupperinger som kan bidra til uønskede hendelser i møte med andre innsatte, sier Horne.