Foto av Himanshu Gulati på landsmøtets talerstol.

Foto: FrP

Vil ungdomskriminaliteten til livs

FrP vil møte økningen i kriminalitet og vold blant ungdom med en ny og tøffere linje mot unge kriminelle og deres foreldre.

– Ungdom som truer eller angriper med kniv, deltar i masseslagsmål, eller driver kriminalitet for organiserte kriminelle, må møte en tydelig reaksjon for at ikke slik uakseptabel adferd skal utvikle seg, sier justispolitiker Himanshu Gulati.

FrPs landsmøte slo i helgen fast at det er nødvendig med en mye tøffere linje for å få bukt med ungdomskriminaliteten i norske byer. Et viktig ledd i innsatsen må være å gi politiet, rettssystemet og barnevernsmyndighetene nye og bedre virkemidler for å møte den alvorlige utviklingen i kriminalitetsbildet.

– Vi ser at det er unge personer som dagens barnevernstilbud ikke passer for. Det er derfor behov for et nytt tilbud med forsterkede barnevernsplasser, hvor det er særskilt oppfølging og begrensninger i bevegelsesfriheten. Dette vil både bidra til et nødvendig oppfølgings- og rehabiliteringsløp for den enkelte ungdom, samtidig som vi da løfter disse personene ut fra de ungdomsmiljøene hvor de fungerer som inspirasjons- og rekrutteringskilder, sier Gulati.

Vil ansvarliggjøre foreldre

Gulati mener at foreldre i mye større grad må bringes på banen og ansvarliggjøres når mindreårige begår kriminalitet. Han mener at foreldrenes aktive involvering og oppfølging i barns hverdag er den viktigste måten for å hindre at ungdom går inn i en kriminell bane.

– Blant personer som jobber i belastede bydeler i Oslo fortelles det om en tendens av at en økende gruppe foreldre og familier mangler respekt for myndighetene eller politiet. Det er en bekymringsfull og farlig utvikling, sier Gulati.

Ønsker å frata velferdsytelser

FrP vil nå jobbe for at ytelser til foreldre som kan knyttes opp til oppdragelsesplikten, som for eksempel barnetrygd, frafaller i en tidsperiode dersom mindreårige begår kriminalitet. Hensikten er å gjøre foreldre i utsatte grupper mer oppmerksomme og delaktige i hva barna driver med på fritiden, og å redusere antallet mindreårige som deltar i kriminalitet.

– Dagens konsekvenser oppfattes ikke som tilstrekkelige til at nok foreldre aktivt hindrer barnas involvering i usunn og kriminell aktivitet. Da må nye virkemidler prøves, sier Gulati.

Varsler tydeligere konsekvenser

Landsmøtet slo også fast at det er viktig at alle angrep og trusler med kniv eller annet våpen møtes med en tydelig konsekvens. Det gjelder også bæring av kniv på offentlig sted. FrP vil derfor at innkrevingen av bøter følges opp med foreldrene i tilfellene hvor mindreårige er involvert. I tillegg ønsker landsmøtet at ungdomsstraff ilegges domstolskontroll.

– I dag er det ofte opp til kommunene og konfliktrådene å følge opp gjennomføringen dersom ungdommer dømmes til ungdomsstraff. Denne ansvarsstrukturen har dessverre klare mangler. Derfor mener jeg det er riktig at også ungdomsstraff skal ilegges domstolskontroll, sier Gulati.