Foto. Åshild Bruun-Gundersen

Foto: FrP

Helsepersonell skal snakke norsk

Helsesektoren er et område der det er spesielt viktig at de ansatte kan norsk. Derfor vil FrP stille strengere språkkrav til alle som jobber med eldre og syke.

Mange ansatte i eldreomsorgen snakker i dag ikke godt nok norsk. Helsepolitisk talskvinne Åshild Bruun-Gundersen ønsker derfor å innføre nasjonale språkkrav for alt helsepersonell som har kontakt med eldre og syke personer.

– Misforståelser om medisiner eller behandlingstilbud kan i ytterste konsekvens få fatale konsekvenser. Det er derfor helt avgjørende at alle som jobber i helsesektor kan kommunisere godt med kollegaer og pasienter, sier Bruun-Gundersen.

Eldre må føle seg trygge

Drammen har i dag innført språkkrav i eldreomsorgen med gode resultater. FrP ønsker nå et nasjonalt krav om at alle ansatte i offentlige tjenester skal kunne godt nok norsk.

– Spesielt i eldreomsorgen ser vi at mange eldre blir utrygge om de ikke kan kommunisere med sykepleiere og leger. FrP mener at alle ansatte i eldreomsorgen skal kunne norsk, punktum, sier Bruun-Gundersen.

Språkkrav er viktig for integreringen

Bruun-Gundersen påpeker at vi gjør innvandrere en bjørnetjeneste dersom vi ikke stiller strenge krav til gode språkkunnskaper.

– Å legge til rette for at innvandrere kan leve i årevis i Norge uten å lære seg norsk hemmer samfunnsdeltakelsen til den enkelte innvandrer. Uten norskkunnskaper blir integrering nærmest umulig. Jeg er derfor glad for at FrPs landsmøte i år har vedtatt en klar bestilling til regjeringen om å stramme til språkkravene for helsepersonell, sier Bruun-Gundersen.

Fremskrittspartiets landsmøte vedtok i år følgende innstramminger:

  • Det stilles krav om norskkunnskaper på minimum nivå B1 for alle ansatte i offentlige og private stillinger som har brukerkontakt innenfor skole, barnehage, helse og eldreomsorgstjenester. For flere stillinger som eksempelvis leger, sykepleiere og førskolelærere bør kravet vurderes å settes høyere.
  • Rettigheter til tolketjenester skal som hovedregel opphøre etter 5 år. Det bør vurderes om det er behov for unntak i straffesaker, å ivareta rettssikkerheten, og der det står om liv og helse.
  • Morsmålsopplæringen for innvandrere i den norske skolen og barnehager fjernes.
  • Det innføres obligatorisk språktest av alle barn ved 4-års alder for å avdekke manglende språkutvikling og for å kunne iverksette tiltak.
  • Det er foreldrenes ansvar å sikre at barna har nødvendige norskkunnskaper ved skolestart når man er født og oppvokst i Norge. En forsømmelse av dette ansvaret skal defineres som omsorgssvikt og følges opp av barnevernet.