Kjell-Børge Freiberg. Foto.

Foto: FrP

Oljen er uerstattelig

Det finnes ingen annen næring som er i nærheten av å bidra like mye til fellesskapet som oljen. Oljearbeideren står i dag for verdiskaping tilsvarende 21 arbeidere i industrien.

Ifølge nye beregninger fra Finansdepartementet bidrar oljearbeiderne med om lag 251 milliarder kroner til felleskapet hvert eneste år. Statsinntektene fra olje- og gassnæringen er dermed på omtrent samme nivå som de samlede inntektene fra inntekts- og formueskatt fra hele befolkningen.

– Den enorme verdiskapingen i olje- og gassnæringen finansierer i dag blant annet skoler, sykehus og infrastruktur. Uten den fantastiske innsatsen fra alle oljearbeiderne våre ville Norge vært et fattigere land, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Uten oljen økes skattene

Freiberg viser til at det er helt umulig å erstatte inntektene fra olje- og gass med inntekter fra en annen næring. Dersom partiene som ønsker å avvikle næringen stenger de norske oljekranene, vil velferdsstaten trues. Alternativet for å finansiere dagens velferdsnivå er milliardbeløp i økte skatter for folk flest.

– FrP er grunnlagt på at vi ønsker en sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Uten oljeaktiviteten på norsk sokkel vil norske husholdninger risikere å få titusenvis av kroner i økte skatteregninger. Derfor er det viktig for oss å slå ring om olje- og gassnæringen, sier Freiberg.

– Oljearbeiderne må hylles

Den enkelte arbeider i petroleumsnæringen leverte i fjor verdiskaping tilsvarende 21,8 millioner kroner. Det tilsvarende tallet for sysselsatte i industrien var på 900 000 kroner.

– Norge bør hylle oljearbeiderne våre for innsatsen de legger ned hver eneste dag. I stedet opplever jeg at mange politikere er mer opptatt av å snakke ned olje- og gassnæringen. Jeg er derfor glad for at de nye tallene som legges frem bidrar til å få frem hvor mye vi skylder nettopp denne næringen for den velstanden vi har i landet vårt, sier Freiberg.