Foto. Åshild Bruun-Gundersen

Foto: FrP

Sikrer aktivitetstilbud for demente

FrP mener at personer med demens har krav på aktivitet og en meningsfylt hverdag. Nå har vi fått gjennomslag for å lovfeste et aktivitetstilbud for demente i alle kommuner.

Ifølge Folkehelseinstituttet er det i dag mellom 80 000 og 104 000 demente i Norge. Kampen for et verdig tilbud for personer med demens har lenge vært en kampsak for FrP.

– Kommunene har i dag ansvaret for å gi demente et meningsfullt aktivitetstilbud på dagtid. Dessverre ser vi at mange kommuner enten ikke har et slikt tilbud eller har et tilbud som er for dårlig. Også demente har krav på aktivisering og et meningsfullt liv, sier helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen.

Viktig for både demente og pårørende

Bruun-Gundersen er glad for at Fremskrittspartiet endelig har fått gjennomslag for å lovfeste et aktivitetstilbud for demente over hele landet. Hun trekker frem at et verdig tilbud ikke bare er viktig for den demente selv, men også for de pårørende.

– Manglende aktivitetstilbud har ført til at de pårørende har fått en uforholdsmessig stor belastning med å ta vare på sine nærmeste. Nesten halvparten av de samlede omsorgsoppgavene for demente blir i dag utført av pårørende. Innføringen av et offentlig aktivitetstilbud vil derfor være til stor avlastning for pårørende som i dag sliter for å gi sine nærmeste et mer verdig liv, sier Bruun-Gundersen.

Stor seier for en sårbar gruppe

Over 25 prosent av de som fyller 60 år frem mot 2021 vil bli demente i løpet av livet. Antall personer med demens vil fordoble seg frem mot 2040. Bruun-Gundersen mener det er uholdbart at kommunene nedprioriterer demente for å saldere kommunebudsjettene.

– Det skal ikke være nødvendig å flytte til en annen kommune for å få et godt tilbud. FrP har i alle år kjempet for at alle demente skal aktiviseres og få en meningsfylt hverdag. Nå har vi fått gjennomslag for å lovfeste et aktivitetstilbud i alle kommuner, over hele landet. Dette er en viktig seier for en stor gruppe mennesker som bare i begrenset grad klarer å kjempe for sine egne interesser, sier Bruun-Gundersen.