Illustrasjonsfoto av bobil i norsk natur.

Foto: Colourbox

En enklere hverdag for bobilentusiaster

FrP i regjering har gjennomført en lang rekke forenklinger for bobiler. Det gjør hverdagen enklere for bobileiere, og bobilsommeren mer oppnåelig for ...

– FrP vil skape en enklere hverdag for folk flest og fjerne unødvendige forbud og påbud. Bobiler er ikke sammenlignbare med tunge kjøretøy som lastebiler, busser og vogntog, men har likevel vært underlagt mange av de samme kravene. Derfor har vi forenklet regelverket på en rekke punkter, til glede for bobilentusiaster flest, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Lavere bompengesats

FrP i regjering har tidligere sørget for at bobiler nå betaler personbiltakst i bomstasjoner, i stedet for tungbiltakst. Tidligere var bompengesatsen for tunge biler to til fem ganger høyere enn for personbiler. Alle biler over 3500 kg som er registrert i kjøretøygruppe M1 unngår nå å betale ekstraordinær sats.

– FrP er imot bompenger, og spesielt bobilentusiastene ble rammet hardt av den norske bompengepolitikken. Med de gamle satsene ble det svært kostbart å kjøre gjennom det lange landet vårt, og vi mener det er urimelig å straffe folk som ønsker å feriere i eget land. Derfor var viktig for oss å få en endring på dette, sier Dale, som legger til:

– Bompenger er en dyr og unødvendig beskatning av bilister, og vi arbeider hver eneste dag for å lette bompengetrykket i Norge. I tillegg til mange andre endringer i bompengepolitikken, er gjennomslaget for bobiler et godt steg i riktig retning, sier Dale.

Periodisk kontroll annethvert år

Bobiler har tidligere hatt periodisk kjøretøykontroll hvert år, i motsetning til personbiler som har periodisk kjøretøykontroll annethvert år. Dette har regjeringen endret, slik at bobiler nå kan følge samme intervaller for EU-kontroll som personbiler

– Mange i bobilmiljøet har vært oppgitte over at de må levere inn bilen for kontroll hvert år. Denne endringen har definitivt gjort hverdagen enklere for bobileiere, sier Dale.

Økt tillatt hastighet og kjøretøybredde

FrP har også fått gjennomslag for at biler mellom 3500 kg og 7500 kg nå kan kjøre inntil 110 km/t der slik hastighet er tillatt. Tidligere kunne ikke motorvogner med tillatt totalvekt over 3 500 kg kjøre i høyere hastighet enn 80 km/t. I tillegg har regjeringen økt største tillatte kjøretøybredde for bobiler på offentlig vei til 2,6 meter, fra tidligere 2,55 meter.

– Det har tidligere vært store forskjeller mellom bobiler og vanlige biler, både i regelverk og behandling. Jeg er glad for at Fremskrittspartiet slår et slag for de mange bobilentusiastene i Norge, og retter opp i disse urettferdige forskjellene, sier Dale.

Samme krav til vinterutrustning som personbiler

Regjeringen har også forenklet kravene til vinterutrustning. Det tidligere påbudet om særlige merkede vinterdekk, minimum 5 mm mønsterdybde og krav om medbringelse av kjetting, er fjernet. For bobiler mellom 3500 kg og 7500 kg er kravene nå de samme som for personbiler.

– Bobiler blir sjelden benyttet mye på vinterføre, og de tidligere kravene utgjorde derfor en betydelig utgift som hadde liten effekt på trafikksikkerheten. Gjennom å disse endringene har vi nå gjort det enklere å både eie og bruke bobil, sier Dale.