Foto. Åshild Bruun-Gundersen

Foto: FrP

BPA for et fullverdig liv

Alle må få mulighet til å delta i samfunnet, uavhengig av funksjonsnivå. Derfor skal alle som trenger det få brukerstyrt personlig assistanse.

– FrP mener at alle fortjener å leve fullverdige liv. Brukerstyrt personlig assistent (BPA) skal bidra til at de som har nedsatt funksjonsevne og et stort behov for bistand kan leve normale liv. Det betyr hjelp til å jobbe, ta utdanning og leve et så aktivt og selvstendig liv som overhodet mulig, sier helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen.

Rettighetsfestet BPA i 2015

BPA-ordningen har blitt styrket mens FrP har sittet i regjeringskontorene, og fra 1. januar 2015 ble ordningen rettighetsfestet. Det betyr at norske kommuner nå er pliktige til å tilby brukerstyrt personlig assistanse til innbyggere som har behov for dette. Bruun-Gundersen konstaterer likevel at mange kommuner ikke er dette ansvaret bevisst.

– Det er dessverre kommuner som fortsatt forsømmer ansvaret sitt, både gjennom manglende kunnskap og gjennom manglende vilje. Mange kommunene forstår ikke forskjellen mellom BPA og ordinær pleieomsorg, og det er få kommuner som gode nok til å informere brukerne om rettighetene deres, sier Bruun-Gundersen.

Hege Cecilie nektes hjelp

Bruun-Gundersen mener at det finnes mange skrekkeksempler som illustrerer problemene med BPA ute i kommunene. Ett av disse er Lyngdal kommunes behandling av Hege Cecilie Moe, som ble lam fra halsen og ned etter en bilulykke, men likevel får avslag på søknaden om å få BPA døgnet rundt.

– Mennesker som har havnet i en forferdelig situasjon skal ikke måtte kjempe en lang kamp mot kommunen for å få hjelpen de trenger. Det er hårreisende at kommunen ikke gir Hege Cecilie den hjelpen hun ber om, og FrP vil ta kampen videre for at hun skal få det tilbudet hun har krav på, sier Bruun-Gundersen.

Ønsker å rydde opp

Regjeringen skal nå sette ned et offentlig utvalg for å se på ordningen, for å sikre at den fungerer etter hensikten.

– For FrP er det viktig at de som har nedsatt funksjonsevne får muligheten til å leve normale liv. Nå må kommunene påse at ordningen reelt blir brukerstyrt og følger opp de forventingene vi har satt til dem, sier Bruun-Gundersen.