Roy Steffensen. Foto.

Foto: FrP

Fritt skolevalg i hele landet

– Dette er en stor seier for FrP. Vi har lenge kjempet for at elevene skal få frihet til å velge hvilken skole de skal starte på, sier Roy Steffensen.

I dag er det opp til fylkene selv å bestemme om man ønsker fritt skolevalg eller ikke. Nå vil regjeringen innføre fritt skolevalg i alle fylker.

– Fritt skolevalg oppmuntrer elevene til å legge ned ekstra innsats. Det er gledelig at alle elever nå skal få velge gode skoler uavhengig av hvor de bor og uavhengig av foreldrenes status og inntekt, sier FrPs skolepolitiske talsmann Roy Steffensen.

Også FpU-formann Bjørn-Kristian Svendsrud er fornøyd med at moderpartiet nå har fått gjennomslag for en av FpUs hovedsaker.

– Vi har kjempet for fritt skolevalg i alle år og er derfor ekstra stolte over at FrP nå leverer i regjering. Dette gir elevene frihet til å velge skole for sin egen fremtid, og vi tror at elever vet best selv hva som er riktig for seg og sitt liv. Postkassetyranniet skal vekk, sier FpU-formann Bjørn-Kristian Svendsrud.

FrP-skolen gir makt til eleven

For Fremskrittspartiet er tilliten til foreldre og de ansatte i skolen viktig. Steffensen mener at det er et godt prinsipp at det er eleven selv, sammen med foreldrene, som har ansvar for oppvekst, oppdragelse og skolevalg.

– Fremskrittspartiet mener inntaket til skolen bør være basert på noe elevene kan påvirke selv, nemlig karakterene. Da blir det en reell konkurranse, som alle får ta del i, sier Roy Steffensen og fortsetter:

– Med fritt skolevalg skapes det også en sunn konkurranse mellom skolene. Konkurransen med andre skoler bidrar til å løfte opp de skolene som i dag ikke leverer et godt nok tilbud, sier Steffensen.

Den beste utgaven av seg selv

Kunnskapsdepartementet sender på høring to alternative forslag til fritt skolevalg. Begge alternativene innebærer at fylkene ikke lenger kan praktisere inntak til videregående skole etter et nærskoleprinsipp.

Steffensen er fornøyd med at begge alternativene som sendes ut på høring sikrer elevenes rett til å velge skole, samtidig som hensynet til en desentralisert skolestruktur ivaretas.

– Vi har alle forskjellige utgangspunkt, målsettinger og kvaliteter. Med fritt skolevalg får hver enkelt elev valgfriheten til å velge den skolen som passer dem best og slik bli den beste utgaven av seg selv, avslutter Steffensen.