Foto. Siv Jensen - FrP

Foto: Bjørn Inge Bergestuen

Kutter bompenger

– Dette er en avtale som gir ytterligere kutt i bompengene. FrP kan derfor stille seg bak avtalen Erna Solberg har presentert, sier Siv Jensen.

Statsminister Erna Solbergs la fredag frem en avtale om bompengekutt. Denne avtalen gjør Siv Jensens det klart at FrP kan støtte.

– Sammenlignet med avtalen som ble behandlet i FrPs landsstyre gir denne avtalen ytterligere bomkutt for bilistene. Derfor kan FrP stille seg bak Solbergs avtale. Hadde det vært opp til FrP ville kuttene vært enda større, men avtalen beveger bompengepolitikken i vår retning. Det er viktig å kutte kostnadene for norske bilister, sier Siv Jensen.

Avtalen Solberg la frem var et endelig forslag til avtale, etter at de fire regjeringspartiene ikke hadde kommet til enighet i fellesskap. Jensen er glad for at prosessen nå endelig er avklart ved at alle partier fredag kveld stilte seg bak avtalen.

Endelig avklaring

– Med denne avtalen kan vi endelig avslutte prosessen som har pågått mellom de fire regjeringspartiene. Det er har tatt for lang tid å avklare hvordan bompengene skal reduseres. FrP har vært utålmodige og er glad for at vi nå endelig har fått en avklaring, sier Jensen, og fortsetter:

– Sammenlignet med avtalen som ble behandlet i FrPs landsstyre reduseres bompengene med om lag én milliard ytterligere over en tiårs periode. I hovedsak vil dette skje i distriktene. I tillegg innebærer avtalen økte statlige midler til kollektivtrafikken. Dette er noe FrP kan stille seg bak, sier Jensen.

Avtalen spesifiserer også en rekke veistrekninger der bompengene skal fjernes eller reduseres.

– Veistrekningene der det skal kuttes i bompengene er helt etter FrPs ønske. Bompenger er en stor utfordring for folk flest, sier Siv Jensen.

Dette betyr avtalen

For å få full oversikt over alle detaljer anbefaler vi å lese hele avtalen på linken nederst i denne saken. Under følger noen hovedpunkter fra avtalen.


 • De store byene tilbys et økt statlig bidrag til de såkalte 50/50 prosjektene. Det økte tilskuddet skal gå til reduserte bompenger og bedre kollektivtilbud. Dette tiltaket er beregnet til om lag 8 milliarder kroner over 10 år. Halvparten skal gå til å kutte bompenger.

 • De neste ti årene skal det årlig kuttes 1,4 milliarder kroner i bompenger utenfor de store byene. Kuttene skal enten fjerne bomstasjoner eller redusere bomtakstene vesentlig. De fire partiene er enige om at følgende prosjekter skal prioriteres:
 • E8 Ramsfjorden i vestre alternativ blir bomfri.
 • E136 Vågstrandstunellen (fjerning av bom).
 • Rv 3/25, (kutt på 200 mill. I tråd med føring fra de fire partiene i Stortinget).
 • E18 Arendal-Tvedestrand (takstredusksjon).
 • E16 Bjørgum-Skaret (fjerning av bom).
 • E6 Hålogalandsbrua (takstreduksjon eller fjerning av bom på omkjøringsveg).
 • Fv 7/Rv 13 Hardangerbrua (takstreduksjon).
 • Utover dette prioriteres bom på sidevei.

 • Kollektivtilbudet skal bedres ved at det årlig bevilges 300 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i de store byene og 250 millioner til bedret kollektivtrafikk, fortrinnsvis utenfor de store byene.

 • Kommuner eller fylkeskommuner som vil etablere bompengepakker/bypakker må stille med minst 20 prosent egenandel i fylkeskommunale eller kommunale prosjekter. Tiltaket skal hindre overdimensjonerte bypakker og redusere kostnadene for bilistene.

 • Det skal ikke innføres veiprising i stortingsperioden.

 • Regjeringen skal være positiv til en 3-timersregel for passeringer på ettermiddag i byvekstområdene. Dermed kan bompengekostnaden for å bruke bil på ettermiddagen reduseres.

Her kan du lese avtalen (PDF)