Foto av Silje Hjemdal.

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

Lykke til med første skoledag

Barnas stortingsrepresentant for FrP, Silje Hjemdal, ønsker alle nye førsteklassinger lykke til med første skoledag.

Nå er det skolestart, og tusenvis av forventningsfulle barn får sitt første møte med den norske skolen.

– Jeg tror så godt som alle kan huske sin første skoledag. Selv husker jeg spenningen ved å treffe læreren, få egen pult, pakke ranselen for første gang, sier barnas stortingsrepresentant for FrP, Silje Hjemdal.

Første steg ut i «den virkelige verden»

Hjemdal mener at en av skolens kjerneoppgaver er å lære elevene ansvarsfullhet.

– Når man står der første skoledag føler man gjerne at overgangen fra barnehagen til skolen er et stort steg over i voksenlivet. Plutselig skal man få ansvar. Man er ikke lenger et ansvarsløst barn. Nå skal det stilles krav. Selv om det kanskje er litt skummelt, tror jeg de fleste går forventningene i møte med litt skrekkblandet fryd. Men, altså, mest fryd, sier Hjemdal og fortsetter:

– Ansvar er et positivt ladet ord, i hvert fall i mine øyne. At noen forventer noe av deg, betyr at man blir respektert. Det betyr at andre stoler på at man følger opp når de gir en oppgaver. I første klasse innebærer dette små oppgaver som å få underskrift fra foresatte eller ta med yndlingsleken sin på skolen. Men dette er viktige oppgaver! Det er de første stegene på veien ut i «den virkelige verden», sier Hjemdal.

Viktig med motivasjonsfaktorer

For Hjemdal er det viktig at det også fokuseres på alt det positive engasjementet som er hos mange i skolen, og hvilke enorme muligheter norske barn og ungdommer får i det norske utdanningsvesenet. Hun mener det er viktig å beholde karakterer og tester som viktige motivasjonsfaktorer i skolen, og tilrettelegge for individuell tilpassing til hver enkelt elev:

– Den stoltheten man opplever ved prestasjon, som man gjerne har som barn, tror jeg mange glemmer når de taler for å fjerne alle slags evalueringer og målinger i skolen. Det er en utfordring at eldre elever sliter med motivasjon, men man blir ikke kvitt problemet ved å fjerne motivasjonsfaktorer, sier Hjemdal, og legger til:

– I stedet bør vi fokusere på å holde engasjementet og motivasjonen fra første skoledag i live – fra første klasse helt til uteksaminering. Som barnas stortingsrepresentant gleder jeg meg på vegne av alle små, foreldre og stolte besteforeldre som er forventningsfulle til første skoledag, sier Hjemdal, og avslutter:

– Til alle nye førsteklassinger: Lykke til!