Foto fra Rally for alle.

Foto: FrP

Vil legge til rette for motorsport

– Motorsport har stort potensial for å skape arbeidsplasser og inntekter lokalt, sier Morten Ørsal Johansen, næringspolitisk talsmann for FrP.

De tre stortingsrepresentantene Morten Ørsal Johansen, Bengt Rune Strifeldt og Morten Stordalen ble fredag i forrige uke smittet av entusiasmen og gleden i rallysport-miljøet i Vestfold, da de besøkte rallyskolen og event-arrangøren «Rally for alle» på Håsken i Andebu.

– Det er moro å se at rally engasjerer folk i alle aldre, og at det gir særlig ungdom en mulighet til å prøve ut motorsport i ordnede former. Det er viktig at kommuner legger til rette for dette, sier Bengt Rune Strifeldt, som er medlem av Stortingets næringskomité.

Viktig med god tilrettelegging

Rallyskolen i Andebu har blitt en redning for mange ungdommer som ellers kunne havnet på skråplanet, men som nå konkurrerer profesjonelt. I tillegg til ungdom samles også eldre bilsportsentusiaster på anlegget i Andebu.

– Det er gøy å se hvordan alle bilsportsinteresserte kommer sammen. Her er det både unge og eldre, så dette binder generasjoner sammen. Det er bygget opp et flott anlegg hvor alle kan prøve seg i trygge og kontrollerte former. FrP mener det er riktig og viktig å legge til rette for bilsport som næring, sier Morten Stordalen, som er FrPs bilpolitiske talsmann.

Gir inntekter og arbeidsplasser

Stortingsrepresentantene var invitert til «Rally for alle» av FrPs lokale representant og bilsportsentusiast Harry Gran.

– Motorsport er en næringsvei. Det er ikke bare lek og moro, men en seriøs næring som kan gi grunnlag for inntekter og arbeidsplasser. Det er derfor viktig at disse har rammebetingelser som sikrer en levedyktig næring, sier næringspolitisk talsmann Morten Ørsal Johansen.