Foto av Jon Helgheim.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Ber om at sykt barn får komme til Norge

Barna til IS-medlemmer lider av foreldrenes dårlige valg. I Syria befinner det seg en syk gutt som lider på grunn av sin mors grusomme valg. Jon Helgheim mener at barnet må bringes til Norge, uten mor.

– Norge har en rekke ganger tilbudt barnet helsehjelp, men mor har likevel avslått alle tilbud vi har kommet med. Nylig meldte NRK at en talsmann for de kurdiske selvstyremyndigheter åpnet opp for at barnet kunne hentes til Norge, uten mor. FrP ber derfor moren om å sette barnets beste foran alle andre hensyn, sier innvandringspolitisk talsperson Jon Helgheim.

Barnet har familie i Norge

Helgheim påpeker at barnet har familie på både mors- og farssiden i Norge, og at disse har sagt seg villig til å ta omsorgen ved behov.

– Dersom moren skulle komme hit, er det ikke usannsynlig at mor og barn uansett vil bli adskilt. Argumentet om at moren bør få komme til Norge fordi det er til barnets beste, er ikke spesielt godt. Barnet lider på grunn av sin mor. En mor som nekter sitt barn helsehjelp, er ingen god mor, sier Helgheim.

Må straffes der de er

Det er anerkjent i internasjonal rett at forbrytelser skal straffeforfølges der forbrytelsen har blitt begått. Med andre ord vil det si at Norge ikke har noen plikt til å hente norske statsborgere hit for å straffeforfølge dem i Norge. FrP vil imidlertid opprette en internasjonal domstol for å straffeforfølge IS-medlemmer der forbrytelsene har blitt begått.

– IS-kvinnene har vist at de er villige til å strekke seg langt for å gjennomføre sine planer. Å hjelpe slike personer til Norge, kan sette norske innbyggere i fare. I saker med flere kryssende hensyn er det norske innbyggere som skal prioriteres først. FrP nekter å sette nordmenn i fare ved å aktivt hente fremmedkrigere og IS-medlemmer hit, uansett om det medfører litt risiko eller mye risiko. Personer som har reist for å tilslutte seg en terroristhær, må ta konsekvensene av sitt valg, sier Helgheim.

Risikerer lav straff

Helgheim er også bekymret for at hjemvendte IS-medlemmer ikke vil få en tilstrekkelig streng staff dersom de stilles for retten i Norge.

– Å reise til Syria for å medvirke til groteske drap av uskyldige er svært alvorlig. I Norge er det forbudt å delta i terrororganisasjoner, men dette er også det eneste disse kan dømmes for i Norge. For dette risikerer de å få en straff på kanskje bare noen få år. Deretter vil de bli sluppet ut og gå fritt rundt. Det er nærmest utenkelig at disse vil legge bort sine radikale og farlige holdninger etter et kort fengselsopphold, sier Helgheim.