Foto. Solveig Horne

Foto: FrP

FrP er nok en gang på offerets side

Solveig Horne er særlig fornøyd med styrkingen av kontoret for voldsoffererstatning i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.

Regjeringen vil bruke 3,2 millioner kroner på økt bemanning ved kontoret for voldsoffererstatning. FrPs justispolitiske talskvinne Solveig Horne mener budsjettet for 2020 viser at FrP i regjering tar ofrene for vold og overgrep på alvor.

– FrP har alltid kjempet offerets sak og stått på offerets side. Derfor er det gledelig at vi nå styrker kontoret for voldsoffererstatning. Med flere ansatte på kontoret, kan saksbehandlingen gå raskere, sier FrPs justispolitiske talskvinne Solveig Horne.

Viktig samfunnsoppgave å ivareta ofrene

Horne er fornøyd med at regjeringen ser viktigheten av å få fortgang i saksbehandlingen for de som søker voldsoffererstatning.

– Ofre for vold og overgrep er en sårbar gruppe i samfunnet. Kontoret for voldsoffererstatning forvalter en viktig samfunnsoppgave i det å ivareta ofrene. Det er viktig at regjeringen legger til rette for at denne ivaretagelsen skjer så effektivt som mulig, sier Horne.