Foto av Silje Hjemdal.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Mer til frivilligheten

FrP i regjering styrker momskompensasjonsordningen for frivillige lag og foreninger nok en gang i statsbudsjettet for 2020. – En gledelig beskjed å kunne gi til mange norske lokalsamfunn, sier Silje Hjemdal.

Regjeringen vil styrke rammevilkårene for frivillig sektor og foreslår å øke bevilgningen til momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner med 92,4 millioner kroner. Det betyr at den samlede rammen på ordningen blir på 1,7 milliarder kroner i 2020.

– Det betyr enormt mye for håndballag, redningstjenester og fritidsklubber rundt om i landet at vi styrker momskompensasjonsordningen ytterligere. Da får frivillige lag og foreninger beholde enda mer av inntektene sine, som de kan disponere slik de selv ønsker, sier Silje Hjemdal, medlem av Familie- og kulturkomiteen for FrP.

FrP er frivillighetens parti

Hjemdal mener at frivilligheten er på sitt beste når den styrer seg selv, uten innblanding fra politikere.

– Vi stoler på at de frivillige organisasjonene vet best, og stiller ikke krav til rapportering for bruk av pengene. Mens venstresiden vil overstyre frivilligheten, tror vi på en uavhengig frivillighet, der organisasjonene bruker penger ut fra egne prioriteringer, sier Hjemdal, og legger til:

– Vårt mål er en sterk og uavhengig frivillighet. Det er derfor vi sier: «FrP er frivillighetens parti».

1,7 milliarder i tilskudd

Siden 2013 har regjeringen økt momskompensasjonsordningen med nesten 800 millioner kroner, til cirka 1,7 milliarder kroner. Ordningen er den største tilskuddsordningen over statsbudsjettet til frivillig sektor.

– Dette statsbudsjettet er en seier for de mange små frivillige lag og foreninger rundt om i landet. De fleste av de 24 000 organisasjonene som mottok penger fra ordningen i 2019 er nettopp små lag og foreninger. Det er fantastisk at disse kommer styrket ut og kan fortsette å engasjere unge og eldre over hele landet, sier Hjemdal, og avslutter:

– Frivillige gjør en uvurderlig innsats for lokalsamfunn rundt om i landet. Vi vil fortsette å styrke frivilligheten, som er med på å skape inkluderende og engasjerende lokalsamfunn, sier Hjemdal.