Foto av amerikansk bil.

Foto: Colourbox

Ny FrP-seier for bilentusiastene

Nå skal det endelig bli mulig å bruke bilskilt med amerikanske størrelser i Norge.

Det finnes mange bilentusiaster som importerer amerikanske biler, og disse entusiastene har i mange år ønsket å benytte bilskilt med amerikanske størrelser også i Norge. Nå leverer samferdselsministeren på dette.

Stordalen jubler

Stortingsrepresentant og leder av FrPs bilpolitiske utvalg, Morten Stordalen, jubler for dagens gladnyhet fra samferdselsdepartementet. Han har selv vært en aktiv pådriver og har jobbet iherdig for å få denne endringen på plass.

– For de som importerer amerikanske biler er dette viktig å få på plass. En viktig del av sjarmen med en amerikansk bil er jo nettopp at man får beholde dens originalitet med sin rettmessige skiltform. Samtidig så vet vi jo at dagens praksis fører til unødvendige og kostbare ombygginger, sier Stordalen.

AMCAR Norge er fornøyd

En annen som er særdeles fornøyd med forslaget er Henning Kjensli i AMCAR Norge. Han sier til følgende til FrP.no om dagens nyhet:

– Etter flere tiårs kamp mot byråkratiet ønsker AMCAR Norge denne nyheten velkommen. AMCAR estimerer at opp mot halvparten av verdens bilpark er bygget for amerikansk skiltformat, hvilket i mange tilfeller nødvendiggjør dyr og uhensiktsmessig ombygging med dagens system. Dette løses nå i stedet elegant ved at Norge tilpasser seg verdens kjøretøypark og innfører en alternativ skiltstandard. Tiltaket vil utvilsomt bli satt stor pris på blant mange av landets bilentusiaster som nå slipper unødige og fordyrende ombygginger, sier Kjensli.

Høringsfristen på forslaget er satt til 22. november. Endringene i regelverket skal etter planen innføres neste vår.