Foto. Bengt Rune Strifeldt

Foto: FrP

Ønsker støtte til Finnmarksløpet

– Ikke bare kommer det mange turister til Finnmark under selve løpet, men det setter et søkelys på Nord-Norge og Finnmark som man ellers må lete lenge etter, sier Bengt Rune Strifeldt.

Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt ønsker at det legges inn prosjektstøtte til Finnmarksløpet i statsbudsjettet. Finnmarksløpet er et årlig hundekjøreløp som er anerkjent som et av de absolutt mest krevende og populære i verden. I 2020 har løpet blitt arrangert i 40 år.

– Finnmarksløpet er et viktig verktøy for promotering av Norge som reiselivsdestinasjon. Arrangementet viser Finnmark fra sin beste side og bidrar til profilering og økt verdiskaping i reiselivet i Finnmark og Troms knyttet til natur-, kultur- og vinteropplevelser, sier Strifeldt.

Utover å ha stor betydning for profileringen av Nord-Norge, mener Strifeldt at Finnsmarksløpet også skaper mange viktige ringvirkninger for næringslivet for regionen.

– Løpet har skapt en stor økning i reiselivsbedrifter som tilbyr opplevelser innenfor vinterturisme i hele Nord-Norge. Under arrangementet ser man også en stor økning i aktiviteten i Finnmark. Mange kultur- og næringsarrangement legges også samtidig som løpet, sier Strifeldt, og peker på arrangementer som Borealis vinterfestival og NHO Arktis årskonferanse.

En katalysator for næringslivet 

Strifeldt påpeker at pengene det er snakk om skal brukes på et treårig prosjekt som skal skape aktivitet og arbeidsplasser med drahjelp fra arrangementet, og bidra til større internasjonal oppmerksomhet for det arktiske Norge som reisemål gjennom unike vinter bilder. Målet er å gjøre Finnmarksløpet til en enda større katalysator for næringslivet i Finnmark og Nord Norge.

– Prosjektstøtten vil være på 5 millioner hvert år fra 2020 til 2022, altså totalt 15 millioner. De pengene er en investering i Nord-Norge og Finnmark og vil gi oss langt mer enn 15 millioner tilbake når prosjektet er over, understreker Strifeldt.

Prosjektstøtten vil brukes til å hente inn prosjektleder, forretningsutvikler, nye partnere og andre ressurser som kan realisere Finnmarksløpets konkrete prosjektplaner, som de i dag ikke har kapasitet til å sette ut i livet.

– Vi må utnytte potensialet for større verdiskaping gjennom Finnmarksløpet, og et slikt prosjekt vil gi muligheten til å ta løpet og effekten av løpet mange nivå opp, sier Strifeldt.