Foto av Himanshu Gulati foran politibiler.

Foto: FrP

20 millioner til nye politibiler

Politiet var en av de store budsjettvinnerne i regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år. Nå får politidistriktene en ytterligere bevilgning på 20 millioner.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 ble 350 friske millioner satt av til politiet. Det skal blant annet sikre at målet om to politifolk per tusen innbyggere nås i løpet av neste år.

Nå er regjeringspartiene på Stortinget enige om å sette av 20 millioner kroner til kjøp av nye politibiler til neste år, i form av frie investeringsmidler til politidistriktene.

– De siste årene har politidistriktene i Norge fått et løft, ikke bare i form av antall stillinger, men også i form av nye politihelikoptre og ikke minst nye politibiler. Med denne omfordelingen kan vi sikre at alle politidistrikt har nye politibiler. Det sikrer trygghet for folk flest, sier Himanshu Gulati, som sitter i justiskomiteen for FrP.

Gulati påpeker at politiet er nødt til å kunne reagere raskt. Derfor vil FrP sikre at alle politidistriktene har topp moderne utstyr og en velfungerende bilpark.

– Jeg er fornøyd med at vi nå fortsetter styrkingen av politiet ved at politidistriktene nå får 20 millioner i frie investeringsmidler. Den nye bevilgningen betyr at alle distriktene kan kjøpe nye biler eller annet utstyr de måtte ha behov for, sier Gulati.