Foto av Jon Georg Dale.

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

Et bedre togtilbud og milliarder spart

I tøff konkurranse med utenlandske selskaper har Vy Tog vunnet kampen om å få kjøre Bergensbanen. – Jernbanereformen sparer skattebetalerne for milliardbeløp og frigjør midler til å forbedre togtilbudet, sier Jon Georg Dale.

– Å bryte opp monopoler gir resultater. Etter tre år med jernbanereform har monopolisten Vy utviklet seg til å bli et selskap som tåler internasjonal konkurranse. Dette er det all grunn til å applaudere, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Jernbanedirektoratet kunngjorde mandag at Vy Tog har vunnet kontrakten om å drifte persontogtilbudet på Bergensbanen og Vossebanen i ti år fra desember 2020. Selskapet vil betale staten 2,2 milliarder kroner for å få lov til å kjøre strekningen. Dale mener at dette er et godt bevis på at konkurranseutsettingen i jernbanereformen har vært både riktig og nødvendig.

– Dette er en historisk trafikkpakke fordi togselskapet skal betale staten for å få kjøre på skinnegangen, i stedet for at staten betaler for at togselskapet skal kjøre, slik det er i dag. Hele reformen frigjør om lag 12 milliarder kroner som tidligere har vært brukt til subsidier av togdrift, men som vi nå kan investere i ny infrastruktur, sier Dale.

Dale understreker at konkurranseutsetting er del av en storstilt modernisering av norsk jernbanesektor for å få et bedre togtilbud for passasjerene. Vy Tog legger blant annet opp til flere avganger, bedre servicetilbud og et bedre nattogtilbud.

Tidligere har Go Ahead vunnet konkurransen om Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen, og SJ har vunnet konkurransen om Nordlandsbanen, Rørosbanen, Ramabanen, Trønderbanen, Meråkerbanen, og Dovrebanen. Nå har altså Vy klart å ta opp kampen og har vunnet konkurransen om trafikkpakke 3 som består av tre togprodukter: fjerntog Oslo S-Bergen, regiontog Bergen-Voss-Myrdal og lokaltog Bergen-Arna.