Foto av Åshild Bruun-Gundersen og Bengt Rune Strifeldt.

Foto: FrP

FrP krever at helseministeren rydder opp

Åshild Bruun-Gundersen og Bengt Rune Strifeldt er sterkt bekymret for situasjonen i luftambulansetjenesten i Nord-Norge. De krever tett oppfølging og full opprydning.

– Det eneste som betyr noe nå er å få beredskapen på plass. Det ligger ingen prestisje i denne kontrakten for vår del. Pasientenes trygghet og sikkerhet er viktigst, sier helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen.

Bruun-Gundersen påpeker at situasjonen følges tett opp, time for time, frem til dette er ryddet opp i. Hun er glad for at det er satt inn en rekke tiltak for å bedre den uholdbare situasjonen i Nord.

– Det er plassert Bell-helikopter fra Forsvaret i Kirkenes på 24/7-beredskap, det er satt opp dobbelt crew på luftambulansehelikopteret i Tromsø, Babcock har hentet inn tre fly fra Sverige, og i tillegg hentes det inn to kommersielle jetfly til Norge for å forsterke beredskapen. Siste nytt er at Luftambulansetjenesten har fremmet økonomiske krav overfor Babcock, sier Bruun-Gundersen.

Uaktuelt med statlig monopol

Bruun-Gundersen påpeker at det er uaktuelt for FrP å ta denne tjenesten tilbake i offentlig regi.

– I denne situasjonen ser vi den store fordelen med at ambulansetjenesten er konkurranseutsatt. Når den private aktøren ikke leverer på kvalitetskrav, får dette konsekvenser for kontrakten, som for eksempel at de nå kan ende opp med å betale hele regninga for krisetiltakene vi setter inn. I de tilfeller der staten leverer et tilbud med dårlig kvalitet, finnes det ingen alternativer, sier Bruun-Gundersen.

Tilliten er svekket

Bengt Rune Strifeldt representerer Finnmark på Stortinget. Han er åpen om at FrPs tillit til Helse Nord og Luftambulansetjenesten er svekket.

– Vi krever nå at helseminister Høie setter inn nødvendige tiltak for å trygge befolkningen i Nord. Det er helt essensielt at Luftambulansetjenesten er tilgjengelig og i beredskap når behovet oppstår, sier Strifeldt.

FrP fremmet mandag 9. desember fire krav til helseminister Høie:

1) Sikre luftambulanseberedskapen i henhold til de kvalitetskrav som operatøren er forpliktet til gjennom kontrakten.

2) Pålegge Helseforetakene å inngå avtale om å potensielt ta i bruk inntil fem av ambulanseflyene tilhørende den tidligere operatøren slik at disse kan settes inn i tjenesten. En slik løsning må være midlertidig frem til operatøren kan gi garantier for at kvalitetskravene i den inngåtte kontrakten overholdes og beredskapen er i en normalsituasjon. Dette må ikke gå på bekostning av oppfølgingen av selskapets egne fly som i dag står på bakken, men som et tillegg til dette.

3) Sørge for at det stilles nødvendige ressurser tilgjengelig gjennom innleie fra andre operatører og bistand fra Forsvaret, slik at det til enhver tid er opp til 100 prosent beredskap i luftambulansetjenesten i Nord-Norge umiddelbart og i tiden fremover.

4) Når vi oppnår en normalsituasjon, må helseministeren det sørges for at brudd på kontrakten må få konsekvenser for operatøren. I dag er vårt fokus på å få beredskapen på plass.