Romjulsportrettet: Harald Tom Nesvik

– Julen er tiden for å nyte god mat og godt drikke i godt selskap, sier Harald Tom.

Trenger ikke fiske etter julestemning

Fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik kan bruke juletiden til å se tilbake på et historisk år for den norske sjømatindustrien.


Harald Tom tilbringer julen hjemme i Ålesund sammen med sin kone og deres to sønner. Til tross for at han er brennende opptatt av sjømat, og gleder seg over at sjømatindustrien vokser som aldri før, blir det plass til litt av hvert på bordet gjennom julehøytiden.

– Det beste med julen er at jeg får flere dager sammenhengende med familie og venner, og den gir rom til å gjøre det jeg sjelden får tid til ellers. Julen er tiden for å nyte god mat og godt drikke i godt selskap, sier Harald Tom.
I sommer passerte vi 100 milliarder i verdiskaping fra sjømatnæringen og i desember passerte vi 100 milliarder i årlig eksportverdi.
Foto av Harald Tom Nesvik.

Harald Tom Nesvik

  • Født: 1966
  • Fra: Ålesund
  • Yrke: Fiskeri- og sjømatminister (13. august 2018-)
  • Utdanning: Utdannelse innen eksportmarkedsføring for fiskeri fra Møre og Romsdals fiskeritekniske høgskole
  • Arbeidserfaring: Stortingsrepresentant for Møre og Romsdal fra 1997 til 2017, og parlamentarisk leder i siste periode. Var samfunnskontakt og medieansvarlig i brønnbåtselskapet Sølvtrans frem til utnevnelsen som statsråd.
Fiskeri- og sjømatministeren gleder seg over at Norge nådde to viktige milepæler for sjømatnæringen i 2019.

– I sommer passerte vi 100 milliarder i verdiskaping fra sjømatnæringen og i desember passerte vi 100 milliarder i årlig eksportverdi. Det betyr at eksportverdien har økt med over 70 prosent siden regjeringen tiltrådte i 2013, sier Harald Tom.

Han er likevel opptatt av at dette ikke er tiden for å sette seg ned og si at målene nå er nådd.

– Jeg ønsker enda mer vekst og enda flere lønnsomme arbeidsplasser fremover. Sjømatnæringen bidrar til bosetting og aktivitet langs kysten og er en særdeles viktig bidragsyter til AS Norge i form av verdier for å sikre vår felles velferd, sier Harald Tom.

Oppdrettsnæringen i nord ble i vår rammet av en brå og alvorlig algeoppblomstring. Over 8 millioner laks døde. Harald Tom beskriver dette som en tragedie for dyrevelferden, som førte til store økonomiske tap for oppdretterne og store negative ringvirkninger for lokalmiljøene.

– Å møte de berørte oppdretterne og se all den døde laksen flyte rundt i merdene var en sterk opplevelse. Heldigvis kom vi raskt på banen for å begrense skadene og for å bevare lokale arbeidsplasser. Vi har nå gitt oppdrettere som ble rammet mulighet til å ta igjen 60 prosent av tapt produksjonen over de neste årene. Det er for fremtiden viktig at vi styrker overvåkningen knyttet til algeoppblomstringer, og derfor har vi satt av 10 millioner kroner på statsbudsjettet for 2020 til dette formålet, sier Harald Tom.
Foto av Harald Tom Nesvik.
Svaret kommer raskt når Harald Tom blir spurt om det er noe han gjerne skulle sett mer av i året som har gått.

– Jeg skulle ønske at vi hadde fått til flere forenklinger. Vi har gjort mye, men jeg skulle ønske vi kunne gjort det i enda høyere tempo, sier Harald Tom.

Han påpeker at forenklingsarbeidet også kommer sjømatnæringen til gode. I 2018 forenklet regjeringen for to milliarder kroner og i 2019 er målet å forenkle for ytterligere tre milliarder.

– Vi er godt i rute med å nå målet om å kutte kostnader med ti milliarder innen 2021. Dette er tiltak som vil gjøre næringsdrivendes hverdag enklere. De næringsdrivende må få bruke tiden sin på å skape verdier, og vi politikere skal være pådrivere for at myndighetene prioriterer å legge til rette for at dette. Et godt eksempel på dette er å tilby digitale og automatiske løsninger på rapportering, sier Harald Tom.
Denne regjeringen forstår at verdier må skapes før de kan fordeles. Samtidig er vi tydelige på at vi må skape mer, ikke skatte mer.
Foto av Harald Tom Nesvik på besøk i Sør-Korea.
Fiskeri- og sjømatministeren har satt seg et tydelig mål for 2020. Harald Toms ambisjon er å få flere lønnsomme arbeidsplasser i sjømatnæringen i Norge. Han mener at automatisering, digitalisering og robotisering spiller en viktig rolle i arbeidet med å få dette til.

– Et høykostland som Norge kan ikke konkurrere med Asia på manuell arbeidskraft, men vi er verdensledende på teknologiske løsninger. Fremtidens arbeidsplasser i sjømatnæringen er ikke nødvendigvis langs filetlinjen, men heller innenfor teknologi. Miljøtankegang bør også tvinge frem mer lokal bearbeiding slik at det kun er sluttproduktet som må transporteres til forbrukeren. Mer bearbeiding hjemme, mindre volum å frakte, mindre transportutgifter, mindre utslipp og samtidig større mulighet til å skape produkter av verdifullt restråstoff her hjemme. Det er en skikkelig vinn-vinn, sier Harald Tom.

Han skryter av jobben som er gjort siden FrP overtok regjeringskontorene fra de rødgrønne i 2013.

– Denne regjeringen forstår at verdier må skapes før de kan fordeles. Samtidig er vi tydelige på at vi må skape mer, ikke skatte mer, sier Harald Tom.

Fiskeri- og sjømatministeren påpeker at FrP i regjering har kjempet frem en solid reduksjon av skatter og avgifter, og samtidig har faktisk skatteinntektene til staten økt. Gjennom å legge til rette for verdiskaping økes nemlig skattegrunnlaget, og dermed øker skatteinntektene selv om skattesatsen reduseres, forklarer han.

– Å få beholde mer av det man tjener tror jeg skaper et incentiv og en vilje til å skape mer. Her er vår regjering og en potensiell Støre/Vedum-regjering fundamentalt uenig, sier Harald Tom.