Foto. Bengt Rune Strifeldt

Foto: FrP

Opprettholder tillatelse til gruvedrift

Regjeringen sier nå et endelig ja til at det kan utvinnes kobber i Kvalsund. Bengt Rune Strifeldt mener at dette vil gi økte eksportinntekter og økt verdiskapning i norsk mineralnæring.

Kongen i Statsråd har avvist klagene på konsesjonsvedtaket og holder fast ved tildelingen av driftskonsesjon til selskapet Nussir for utvinning av kobber i Kvalsund kommune. Mineralpolitisk talsmann Bengt Rune Strifeldt mener at dette gruveprosjektet vil styrke næringsgrunnlaget i regionen med nye arbeidsplasser og ny kompetanse.

– Det har tatt tid å behandle klagene, men det har vært viktig for å sikre en god behandling. Jeg vil berømme Næringsdepartementet for den omfattende og grundige vurderingen som er gjort av de klagene som har kommet inn. De positive virkningene, sammenholdt med vilkårene som er satt for driften, gjør at de ikke tar klagene til følge og opprettholder driftskonsesjon, sier Strifeldt.

Vil gi arbeidsplasser og vekst

Strifeldt er glad for at departementet opprettholder driftstillatelsen for utvinning av kobber i Kvalsund, og gleder seg til å se hvordan gruvedriften kan bidra til å utvikle regionen.

– Dette vil skape mange viktige arbeidsplasser og kommer til å gi positive ringvirkninger ikke bare for lokalsamfunnet, men for hele regionen. Nussir vil bli en stor bedrift i Finnmark med over 150 mann ansatt, og signalene er at de tar sikte på å ha så mange på plass om to og et halvt år, sier Strifeldt.

Fremtidsrettet drift

Strifeldt påpeker at verden kommer til å trenge mer og mer kobber i fremtiden. Han er derfor glad for at dette kobberet kan utvinnes i Norge med forsvarlige miljøkrav og sikker drift.

– Dette er den største driftstillatelsen som er gitt i Norge på minst et par tiår, og noe FrP har kjempet for i årevis. Vi har enorme forekomster av kobber i Norge, og nå sender regjeringen et tydelig signal om at vi ønsker å utvinne mineraler på en god og miljømessig gunstig måte. Dette er en gledens dag, sier Strifeldt, og legger til:

– Nussir tar høyde av seg å bli den mest moderne gruven i Norge og de har allerede startet samarbeid med Enova for å få dette til å bli verdens første helelektriske gruve. Derfor er dette også et godt prosjekt for fremtiden, sier Strifeldt.