Foto av Åshild Bruun-Gundersen.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Vil sikre helsetilbudet på Helgeland

FrP har enstemmig vedtatt at partiet ønsker et stort akuttsykehus sør for Korgfjellet, samt fødestue og DMS i Brønnøysund og i Rana.

Onsdag 11. desember la Helse Nord frem sin innstilling for sykehusstrukturen på Helgeland. Helse Nord ønsker to akuttsykehus. FrPs helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen er ikke tilfreds med anbefalingen fra helseforetaket.

– Det er direkte useriøst av direktøren i Helse Nord å anbefale en to-sykehusmodell all den tid dette har vært debattert og nedstemt i Stortinget. Vi må lage en sykehusstruktur som er til det beste for de som bor på Helgeland, ikke hva som er hyggeligst for direktøren, sier Bruun-Gundersen, og fortsetter:

– Tilbakemeldingene fra folk flest på Helgeland er at de mener at ett felles sykehus vil være best, men de er uenige i lokasjon. Et samlet ordførerkollegium sør på Helgeland har bedt oss lytte til fagmiljøene som slår fast at ett stort akuttsykehus i regionen vil gi bedre kvalitet og robusthet på Helgeland over tid, sier Bruun-Gundersen.

Vil gjøre det som er best for regionen

Det er over 20 år siden Fylkestinget vedtok å samlokalisere sykehusene, og debatten har rast i mange tiår. Jan Steinar Engeli Johansen, sykehuspolitisk talsperson i FrP, mener at det nå er på tide at man fatter en beslutning hvor man kombinerer et styrket faglig tilbud for pasientene med det som er best for de ansatte og for Helgeland som region.

Engeli Johansen forteller at tilbakemeldingen fra alle sykehusene helsefraksjonen besøkte var at noe må gjøres, og at det verst tenkelige utfallet er å fortsette med dagens struktur.

– FrPs løsning vil gi en trygg, pålitelig og nødvendig pasientbehandling for hele Helgelands befolkning. Et samlet og stort akuttsykehus sør for Korgfjellet vil sikre beredskap innen kirurgi og medisin. Det er særlig viktig for de som blir utsatt for alvorlige traumer og kompliserte sykdomsbilder, sier Engeli Johansen.

Han understreker samtidig at ønsket og initiativet til en endret sykehusstruktur på Helgeland ikke kommer fra Storting eller regjering, men fra pasienter, de ansatte, og regionen selv.

Pasienter skal ikke være kasteballer

Bruun-Gundersen påpeker at befolkningen på Helgeland i dag blir kasteballer mellom tre ulike sykehus med tre forskjellige behandlingstilbud.

– Et illustrerende eksempel på dette er at dersom en pasient fra Sandessjøen får påvist nyrestein, må vedkommende sendes til sykehuset i Mosjøen for behandling. Skulle den samme pasienten falle og få hoftebrudd blir det transport til Mo i Rana for operasjon. Til slutt blir pasienten sendt til Sømna for rehabilitering. Da har man sendt pasienten rundt i hele regionen, fordi tjenestene er så spredt, sier Bruun-Gundersen.

Sikrer fødetilbudet

FrPs forslag går ut på å etablere fødeavdeling og DMS i Brønnøysund og i Rana, samt ett stort akuttsykehus sør for Korgfjellet.

– Denne strukturen vil i sum sikre bedre oppfølging av mor og barn. For å sikre fødetilbudet også for risikosvangerskap, foreslår vi at dette samles i ett stort sykehus med all akuttberedskap, sier Bruun-Gundersen.