Foto. Siv Jensen

Foto: Elin Eike Worren

Derfor går FrP ut av regjering

Her kan du lese partileder Siv Jensen sin tale til landsstyret om hvorfor FrP går ut av regjering.

Jeg er utrolig stolt over at FrP har gjennomført mye god politikk i regjering gjennom 6,5 år - etter 40 år i opposisjon. Som nest største parti i regjering ble vi gjenvalgt i 2017 med nesten samme oppslutning som da vi gikk inn i regjering i 2013.

Fremskrittspartiet gikk inn i regjering fordi vi ville gjennomføre politikken vår. Det har vi også gjort. Regjeringsdeltakelse har for oss alltid vært et virkemiddel for å gjennomføre politikk, ikke et mål i seg selv.

De fire første årene var vi en del av en populær regjering. I løpet av kort tid fjernet vi arveavgiften, og vi reduserte skatter og avgifter, helsekøene gikk ned, reduserte avkortningen i pensjon for gifte- og samboende pensjonister og vi satte i gang tidenes satsning på veibygging. For å nevne noe.

I denne perioden ledet vi landet gjennom den største migrasjonskrisen i Europa og Norge i nyere tid. Vi ledet Norge gjennom et dramatisk oljeprisfall som vi kom oss raskt gjennom fordi vi satte i gang kraftfulle tiltak med en gang.

Vi strammet inn innvandringspolitikken og fikk satt i verk politikk som vi hadde stått alene om i en årrekke. Mange velgere, langt utover FrPs rekker, var glad for at det var på vår vakt migrasjonsstrømmen gjennom Europa kom. Vi hadde handlekraft til å håndtere den.

Vi stod utenfor forliket om å øke antallet syriske flyktninger, som også Høyre var med på. Til tross for det valgte vi å fortsette i regjering fordi vi fikk til mye FrP politikk.

Nei, det var ikke bare fryd og gammen i første regjeringsperiode heller. Det var tøffe tak internt i regjering, og ikke minst i Stortinget. Vi måtte godta saker som vi syntes var vondt å være med på, og som vi ble påtvunget av støttepartiene: passasjeravgift, økt sukkeravgift, milliarder til bistand, for å nevne noe. Men vi var en del av en regjering som hadde en retning. For en enklere hverdag, lavere skatter og avgifter og en politikk som trygget Norge.

Vi har også fått gjennomslag for en rekke forenklinger og endringer i særnorske forbud og påbud.

Vi var med fordi vi fikk redusert skattene, vi fikk styrket politiet, ikke minst bekjempelsen av overgrep mot barn. Vi har iverksatt et forsøksprosjekt om statlig finansiert eldreomsorg som har vært en suksess der det har vært prøvd. Vi styrte innvandringspolitikken med stø hånd og la ned asylmottak i et høyt tempo fordi det kom så få asylsøkere og sparte skattebetalerne for milliarder av kroner, samtidig som vi har returnert mange innvandrere uten lovlig opphold og kriminelle utlendinger. Samlet sett over 44 000 personer. Vi fikk stilt strengere krav i integreringspolitikken og sørget for at de som kom til Norge ikke fikk kontantstøtte de første 5 årene.

Vi har revolusjonert transportsektoren. Med Nye Veier er statens vegvesens monopol brutt og vi bygger veier raskere og billigere enn noen gang. Togstrekningene våre er det nå konkurranse på, som betyr flere avganger og et bedre togtilbud. Det er takket være oss at samferdselsbudsjettet er økt med over 80 %.

Velgerne viste at de var fornøyd med oss ved valget i 2017. Både Høyre og FrP gjorde gode valg tatt i betraktning at vi hadde sittet 4 år i regjering.

Så kom regjeringsutvidelsen. Først Venstre og så KrF. Gradvis ble begeistringen mer og mer borte. Over tid har det blitt en politikk preget av for mange grå kompromiss og en politikk uten retning. En klimapolitikk for eksempel som i for stor grad er preget av tro på symboler, istedenfor en politikk som ser det globale perspektivet med fokus på reelle virkemidler og teknologioptimisme.

Vi kunne stått i de negative sakene og noen grå kompromiss hvis vi hadde fått flere gode saker vi kunne være stolt av.

Denne situasjonen har vi vært innstilt på å jobbe for å rette opp. Jeg og FrP har tatt opp dette problemet lenge.

Så kom saken med en terrormistenkt IS-kvinne hvor de tre andre partiene i regjeringen gav etter for å ta hjem både mor og barn. Vi har hele tiden vært villig til å hente hjem uskyldige barn. Men vi kompromisser ikke med folk som frivillig har sluttet seg til terrororganisasjoner og som aktivt jobber for å rive ned hele verdigrunnlaget Norge er bygget på. Det fikk begeret til å renne over.

Når reaksjonene kom fra folk i FrP og veldig mange velgere så var vi ikke overrasket. Ingen kunne være det. Vi advarte.

Det er derfor samlet sett ikke lenger grunnlag for at FrP fortsetter i regjering. Derfor har jeg i dag varslet statsministeren om at det ikke er grunnlag for å legge frem en kravliste heller. Vi har også registrert signalene fra de andre partiene om viljen til å komme FrP i møte. Vi ønsker ikke forhandlinger som ikke gir resultat.

Jeg er nå opptatt av å løse dette på en ryddig måte og vil ha tett dialog med statsministeren i tiden fremover.

Vi har i dag også varslet Fremskrittspartiets landsstyret om at det ikke er mulig å få gjennomslag for noe som gjør at vi kan forsvare regjeringsdeltakelse.

Jeg tok oss inn i regjering, og nå tar jeg FrP ut av regjering. Jeg gjør det fordi det er det eneste riktige å gjøre. Vi får rett og slett ikke gjennomført nok av FrPs politikk til at det er verdt å bli påført flere tap.

Når vi forlater regjeringen så vil vårt partiprogram være utgangspunktet for vårt arbeid i stortinget. Det kommer mange viktige saker fremover: Vindkraft, mulig ny utenlands kraftkabel som vil gi høyere strømpriser, iskanten som vil endre rammebetingelser for oljeindustrien, sykehusøkonomi, uro knyttet til lokalsykehus, og nye statsbudsjett.

Vi vil fortsatt jobbe for å gjennomføre vår politikk.

Jeg ser frem til å lede Fremskrittspartiet i den tiden partiet nå går inn i. Vi skal utvikle partiorganisasjonen, vi skal utarbeide et nytt partiprogram frem mot 2021. Som jeg sa etter kommunevalget skal FrP være et tøffere og tydeligere parti fremover.