Foto av Morten Wold

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Ja til et privatisert kulturliv

FrP vil overføre makt fra staten til private innen norsk kulturliv. Gaveforsterkningsordningen er første steg på denne veien, mener Morten Wold.

– Økt privatisering demokratiserer kulturen. Det er et sunnhetstegn at staten ikke får ansvaret for alt, sier FrPs kulturpolitiske talsmann Morten Wold. Han er fornøyd med at FrP i regjering tar viktige steg mot å privatisere norsk kulturliv.

En suksesshistorie

Gaveforsterkningsordningen ble innført i 2014. For hver private hundrelapp som gis i gave til en kulturinstitusjon, vil staten gi 25 kroner ekstra. Poenget med ordningen er å skape en mentalitetsendring i kulturlivet og stimulere til økt privat finansiering av kunst og kultur gjennom pengegaver.

– Ordningen gir insentiver for kulturinstitusjoner til å søke private givere. Dette resulterer i at kulturen i større grad kan stå på egne ben, sier Morten Wold.

Det er stor interesse og oppslutning rundt ordningen, og den har stimulert flere kulturinstitusjoner til å bli mer aktive og kreative til å søke etter pengemidler fra privatpersoner eller selskaper, påpeker Wold.

– Fremskrittspartiet ser svært positivt på at kultur finansieres privat. Når kunst- og kulturlivet i større grad finansieres av private, vil vi se større grad av spontanitet og folkestyre i kulturen. Da slipper initiativet å utvannes og forsinkes gjennom utallige råd, utvalg og offentlige utredninger, sier Wold.

Engasjerende kultur bygges nedenfra

– Jeg er grunnleggende uenig i den sosialistiske tankegangen om at alt staten ikke har hundre prosent kontroll over er skummelt. En folkestyrt kultur drives av private initiativ, ikke offentlige etater, sier Wold.

Wold er tydelig på at engasjerende kultur bygges nedenfra. Derfor er han fornøyd med at gaveordningen gir et tydelig signal til private som ønsker å ta del i kulturlivet, om at de er hjertelig velkommen.

– Fremskrittspartiet har tro på en lokal- og privatdrevet kulturpolitikk. Hvis en hjørnestensbedrift vil bidra til å sponse driften av det lokale museet eller oppføringen av en konsert i bygda, er dette noe vi bør heie på og sette pris på. Ved å legge til ytterligere 25 prosent heier regjeringen på slike inspirerende tiltak. Det er slik vi skaper et kulturliv som bygges nedenfra, avslutter Wold.