Foto. Tor Andre Johnsen

Foto: FrP

Kun FrP er opptatt av bomkutt

Tor Andre Johnsen mener FrP er det eneste partiet som tar bilistene fullt ut på alvor.

I et intervju med ABC-nyheter blir alle partienes samferdselspolitikere utfordret på hva de ville gjort om de skulle blitt samferdselsminister. Kun en av dem tok opp bompengespørsmålet, FrPs Tor Andre Johnsen.

– Dette er dessverre betegnende på den politiske situasjonen i Norge. Det er kun FrP som tar bilistene på alvor, og som ønsker å redusere og aller helst fjerne bompengebelastningen, sier Johnsen.

Sp har den siste tiden forsøkt å profilere seg som bilistenes parti, noe Johnsen mener at saken i ABC-nyheter godt illustrerer ikke står til troende.

– Deres samferdselspolitiker, Siv Mossleth, nevner knapt nok bil, og ikke bom i det hele tatt. Der går det i jernbane og mobildekning. Sp har ikke vært, og vil aldri bli bilistenes venn, fortsetter Johnsen.

Johnsen peker på at man med FrP i regjering har klart å få redusert bompengeandelen på nye veiprosjekter og i fjor sørget man for å få på plass en bompengeavtale som vil redusere takstene vesentlig og fjerne bommer i hele landet. Avtalen sørger for at bompengebelastningen vil bli redusert med 18,5 milliarder kroner de neste ti årene. Samtidig er en rekke bilrelaterte avgifter redusert, slik at det nå bygges mer vei enn det bilistene betaler inn.

- Når det er sagt så er jeg langt fra fornøyd, vi må få til enda mer. Vi kjemper imidlertid i motbakke, noe saken godt illustrerer – ingen av de andre partiene er opptatt av bompenger. Når det kommer til bompenger skal jeg ta Siv Jensens budskap på største alvor; vi må bli tøffere og tydeligere. Bilen er vårt viktigste transportmiddel, og vil i all overskuelig fremtid være det, avslutter Johnsen.