Foto. Sylvi Listhaug

Foto: FrP

– Dette er for tamt

Sylvi Listhaug mener regjeringen igjen ikke trykker hardt nok til.

Fredag la regjeringen frem sin tredje krisepakke i møte med korona-krisen. FrPs finanspolitiske talsperson, Sylvi Listhaug, mener tiltakene nok en gang ikke strekker til.

– Jeg må si jeg hadde forventet mer. Dette minner egentlig om fredagen for to uker siden da regjeringen la frem sin første krisepakke. Også den var altfor svak, og Stortinget sørget for å styrke den vesentlig. Det blir vi nødt til å gjøre også nå. Det er imidlertid beklagelig fordi vi taper tid, og tid er det knapt med nå, sier Listhaug.

Må avklares raskt

Hun forteller at en del av dagens pakke var en kompensasjonsordning for virksomheter som har vært nødt til å stenge og/eller har hatt fullstendig inntektsbortfall.

– Dette var positivt, men per nå gir det litt for lite svar til de som sitter der ute og har en bedrift som nærmer seg stupet. Hvor går grensen for å kunne få støtte og hvor stor del av faste utgifter skal man kunne få dekket? Dette må man få avklart raskt, sier hun.

– Skyver regningen foran seg

Listhaug mener de ytterligere tiltakene som ble lagt frem i dag, som i stor grad er rettet mot gründerbedrifter, er altfor lite.

– De gjør svært lite på skatt og avgift. Sporet de synes å følge er å utsette innbetaling. Dette mener jeg bare er å skyve regningen foran seg. FrP vil ha en vesentlig sterkere pakke, og vil jobbe gjennom helgen for å få gjennomslag for det som nå er viktig å få med, sier hun.

Trengs kraftigere tiltak

Listhaug mener videre at man må redusere og gi fritak for skatt og avgifter slik situasjonen er nå.

– Man kan vurdere ytterlige reduksjon i arbeidsgiveravgiften. Effekten av denne og en del andre avgiftslettelser, som ikke baseres på tidligere års forutsetninger, har imidlertid liten effekt uten aktivitet eller ansatte. Fjerning eller reduksjon av formuesskatt betyr derimot mye for å sikre bedriftenes verdier og bidra til bedre likviditet hos boligeiere. Det samme gjelder effekten av å fjerne eiendomsskatten, sier hun, og avslutter:

– Om man ser bort fra kompensasjonsordningen, så var dagens pakke kun på fem milliarder kroner. I dagens situasjon er det langt fra nok. Det trengs vesentlig kraftigere tiltak.