Foto. Sylvi Listhaug

Foto: Bjørn Inge Bergstuen - FrP

Enige om kraftfull krisepakke

Sylvi Listhaug er godt fornøyd med gjennomslagene FrP har fått for arbeidsfolk og bedriftene. Det var helt nødvendig å styrke regjeringens krisepakke, mener hun.

I dag har FrP sammen med de andre opposisjonspartiene og regjeringspartiene, blitt enige om den første økonomiske krisepakken for å bøte på de økonomiske effektene av corona-viruset.

– FrP har nå kommet til enighet med de andre partiene om en omfattende krisepakke. Vi vil bidra til å trygge arbeidstakere og bedrifter i en svært usikker situasjon. Vi sikrer bedre ordninger for de som nå blir permittert. Spesielt styrker vi rettighetene til lavtlønnede og de som må være hjemme med barn. Selvstendige næringsdrivende sikres kompensasjon. Vi kommer med tiltak som avlaster næringslivet, og som bidrar til at mer av pengene blir igjen i bedriftene, sier FrP-leder Siv Jensen.

Strakstiltak for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Ett av de viktigste tiltakene var å sikre selvstendige næringsdrivende og frilansere som nå risikerte å stå på fullstendig bar bakke. Disse får nå en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av sine siste tre års inntekter, opp til 6G. Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet. Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal også få sykepenger fra dag tre.

– Vi kan ikke stå i en situasjon der tusenvis av selvstendig næringsdrivende står uten noen form for inntektssikring, sier FrPs finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug og fortsetter:

– FrP har også vært spesielt opptatt av alle de som nå permitteres i bedriftene. Regjeringens forslag var for dårlig på dette punktet, nå har vi bidratt til vesentlig forbedringer for arbeidstakere og bedriftene.

Full lønn i 20 dager etter permittering

Med enigheten mellom partiene sikres arbeidstakere nå full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering. Her vil staten dekke fra dag 3 til 20, arbeidsgiver de to første. Med dette får de permitterte full kompensasjon og bedriftene får vesentlig redusert sine permitteringskostander, da de før måtte betale for de første 15 dagene.

Etter dag 20 i permitteringstiden, skal man innføre en ordning som sikrer personer en inntekt på minimum 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G, og 62,4 prosent av dagpengegrunnlaget over 3G og opp til 6G.

– Dette sørger for at de med lavere inntekter får mer i dagpenger enn i dag. Samtidig senkes inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger til 0,75 G, dermed vil flere få rett på det, sier Listhaug.

Krevende situasjon for bedriftene

Mange bedrifter står nå i en ekstremt krevende situasjon, og derfor tar staten mesteparten av regningen for permitteringen. Staten vil også ta store deler av regningen for sykepenger ved at arbeidsgiverperioden for betaling reduseres til tre dager.

– Situasjonen rundt foreldre som må være hjemme med syke barn, eller barn som måtte holdes hjemme grunnet stenging av skoler og barnehager var også uavklart. Jeg er derfor glad for at vi nå har fått i stand en dobling av antallet dager man kan være hjemme med barn og få omsorgspenger, sier Listhaug og avslutter:

– Arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger reduseres til 3 dager, noe som også senker byrden for arbeidsgiverne.

Her kan du lese hele avtalen (Link)