Foto. Siv Jensen

Foto: FrP

Nødvendig å stramme inn fullmaktsloven

– Det må gjøres betydelige klargjøringer slik at fullmakten ikke blir for omfattende, sier Siv Jensen.

Regjeringen har lagt frem en lov for Stortinget som skal gi regjeringen økte fullmakter til raskt å sette inn nødvendige tiltak i forbindelse med håndteringen av koronautbruddet. FrPs partileder, Siv Jensen, forteller at FrP ikke kan vedta loven slik den foreligger fra regjeringen.

– Det er mange prinsipielt vanskelige sider ved å utvide regjeringens fullmakter, og det er naturlig sunn skepsis i Fremskrittspartiet mot en slik fullmaktslov. Vi kan derfor ikke vedta loven slik den foreligger fra regjeringen. Det må gjøres betydelige oppstramminger og klargjøringer slik at fullmakten ikke blir for omfattende, sier Jensen.

Loven må avgrenses

Hun forteller at regjeringens forslag til fullmaktslov er sendt til Stortingets særskilte komité for behandling av koronasaker. Her representeres FrP av parlamentarisk leder Siv Jensen.

– FrP vil anbefale at komiteen bruker noe mer tid på å ferdigbehandle sin innstilling i denne saken. Det er mange prinsipielle avgrensninger som må på plass. Loven må avgrenses både i omfang og varighet, og det må jobbes videre med mindretallsrettigheter, sier hun.

Uaktuelt med blankofullmakt

Jensen fremholder at det er nødvendig å finne en løsning for å sikre at regjeringen kan iverksette helt nødvendige tiltak raskt. Likevel er det ikke aktuelt for FrP å gi en blankofullmakt til regjeringen på alle områder.

– Det er eksempelvis helt uaktuelt for FrP å gi regjeringen fullmakt som knytter seg til mottak og innkvartering av asylsøkere i den situasjonen landet er i. vi kan ikke nå bruke masse av våre ressurser på å ta imot nye asylsøkere. Det er andre, og langt mer presserende, ting for landet nå knyttet til koronautbruddet, avslutter Jensen.