Foto av Jon Georg Dale.

Foto: FrP

Utsett klimakur – prioriter koronakur

Jon Georg Dale mener at regjeringen må prioritere arbeidsplasser og næringslivet over dyre klimatiltak.

– Norges økonomi er nå inne i en kritisk fase og mange bedrifter må permittere sine ansatte. Regjeringens absolutte førsteprioritet må nå ved siden av å ta vare på smittede være å sørge for at næringslivet, bedrifter og permitterte kommer seg gjennom denne krisen på en best mulig måte, sier Dale, og legger til:

– Vi kan ikke ha det slik at viktige offentlige ressurser i departementene nå skal bruke tid på å planlegge og i verste fall iverksette ny og fordyrende klimapolitikk. Dette vil bare påføre bedriftene økte utgifter i en tid der de trenger det stikk motsatte i form av kostnadskutt.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn uttalte nylig til TV2 at regjeringen ikke har noen planer om å utsette klimatiltakene fra rapporten «Klimakur 2030». Dale hevder at dette vitner om manglende forståelse for den kritiske situasjonen mange innbyggere og bedrifter i landet nå befinner seg i.

– Dessverre vitner klima- og miljøministerens uttalelser om liten forståelse for at mange nå sliter i samfunnet. Nå må regjeringen sette norske innbyggere og nasjonale interesser først, sier Dale, og avslutter:

– Jeg forventer at regjeringen nå vil sette til side flere av de planlagte klimatiltakene og heller setter inn alle tilgjengelige ressurser på å begrense skadene dette viruset påfører storsamfunnet vårt for hver eneste dag som går.