Foto av Christian Tybring-Gjedde på landsmøtets talerstol.

Foto: FrP

FrP sier nei til regjeringens forsvarsplan

Christian Tybring-Gjedde varsler at partiet ikke er fornøyd med regjeringens forsvarsprioriteringer de neste fire årene.

– Vi har hatt en grundig prosess, og det er blitt stadig mer åpenbart at regjeringens forslag til langtidsplan er for svak til å være et utgangspunkt for eventuelle forhandlinger, sier Tybring-Gjedde som er fraksjonsleder i Utenriks- og forsvarskomiteen for Fremskrittspartiet.

Vil styrke forsvaret

Fremskrittspartiet går inn for å sende planen tilbake til regjeringen, og krever at Forsvaret styrkes betraktelig. Tybring-Gjedde mener at planen har en rekke svakheter, og at disse svakhetene er så store at dokumentet ikke kan brukes som grunnlag for norsk forsvarspolitikk.

– Særlig innenfor Sjøforsvaret er planen utilstrekkelig, men det er også grunnleggende svakheter i satsningen på Hæren og Luftforsvaret. At planen i realiteten ikke inneholder en skikkelig plan for Sjøforsvaret, men isteden varsler et nytt plandokument er rett og slett ikke godt nok, sier Tybring-Gjedde.

Langtidsplanen skal være en plan som går over fire år. Tybring-Gjedde mener det er uholdbart at regjeringen ikke forplikter seg de neste fire årene, men trekker beslutningene 8 år ut i tid.

– Når Kjell Inge Bjerga, direktør og professor ved Institutt for forsvarsstudier, sier at vi må 20 år tilbake for å finne en langtidsplan med så få bindende vedtak, bør alarmen gå hos de fleste. I dagens utfordrende situasjon skal FrP være garantisten for at regjeringen ikke nedprioriterer forsvar og beredskap, avslutter Tybring-Gjedde.