Foto. Roy Steffensen

Foto: FrP

Kompetansereform på arbeidslivets premisser

– Gjennom godt arbeid i Stortinget har vi klart å gjøre en god melding enda bedre, sier Roy Steffensen.

Kompetansereformen «Lære hele livet» ble lagt frem av regjeringen 22. april. Fremskrittspartiet har arbeidet i Stortinget for å gjøre reformen bedre, og har nå kommet til enighet med Arbeiderpartiet og Senterpartiet om tiltak som vil styrke reformen.

– Meldingen inneholder mange gode punkter for utvikling av kompetanse i arbeidslivet. Intensjonen i meldingen var god, men FrP så at det var behov for flere konkrete tiltak, på det praktiske arbeidslivets premisser. Gjennom godt arbeid i Stortinget, har vi klart å gjøre en god melding enda bedre, sier Roy Steffensen.

Gigantløft for fagskolene

Steffensen leder Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Han understreker at det er viktig å lytte til næringslivets behov.

– Andelen virksomheter som sier de i stor grad har et udekket kompetansebehov har økt fra fire prosent i 2016 til ni prosent i 2019 for alle virksomheter. NHOs årlige Kompetansebarometer har mange år på rad vist at seks av ti NHO-bedrifter har et udekket kompetansebehov. Dette viser behovet for flere konkrete tiltak for å møte arbeidsmarkedets behov, sier han, og legger til:

Disse tiltakene er FrP, Ap og SV enige om:

  • Stortinget ber regjeringen opprette 1000 nye studieplasser innen høyere yrkesfaglig utdanning fra høsten 2020, i tillegg til at de 1000 som regjeringen varslet i revidert/prop 117 S skal bli permanente, og at det videre utarbeides en forpliktende opptrappingsplan med 1000 nye studieplasser årlig over fem år
  • Stortinget ber regjeringen senest i forbindelse med stortingsmeldingen om styringspolitikken for statlige universiteter og høyskoler, om å legge frem forslag til nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler. Forslaget må utarbeides i tett samarbeid med utdanningssektoren og arbeidslivet. Incentiver/faktorer i forslaget til nytt finansieringssystem skal være • Relevant arbeid etter endt studie • Ulike opplegg for videreutdanning • Opprettelse av mindre og fleksible emner og moduler som arbeidslivet etterspør og som kan tas i kombinasjon med jobb
  • Stortinget ber regjeringen opprette bransjeprogram for olje, gass og leverandørindustrien og den maritime sektor
  • Stortinget ber regjeringen nedsette et partssammensatt utvalg for å utrede hvordan arbeidstakere kan opparbeide seg en rett til kompetanseheving gjennom arbeidslivet, og sikre at tillitsvalgte tas med i drøftinger om hvilken kompetanseutvikling virksomheten trenger
  • Stortinget ber regjeringen utrede en ny incentivordning «Kompetansefunn Digital» for at små og mellomstore bedrifter skal investere i økt digital/teknologi kompetanse for sine ansatte
  • Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag om å utvide retten til realkompetansevurdering til også å gjelde voksne uten rett til videregående opplæring

– I FrP er vi fornøyde med endelig å få et gigantløft for fagskolene, og ikke minst at 200 000 arbeidere i oljenæringen vil få et eget bransjeprogram slik næringen selv har etterlyst. Med disse forslagene får vi kompetansereformen til å handle mer om arbeidslivets behov. 1000 nye permanente studieplasser i fagskolen, og en offensiv opptrappingsplan, er positivt for det verdiskapende næringslivet og for velferdssektoren.

Studenter raskt ut i relevant arbeid

Steffensen forteller at ett av tiltakene som nå kommer på plass, er at finansieringsnøkkelen til universiteter og høyskoler endres.

– Dette har FrP kjempet for i flere år, og nå blir det endelig en realitet. Vi får en endring av finansieringsnøkkelen til universiteter og høyskoler, slik at relevant arbeid etter endt eksamen blir et incentiv. En slik endring vil tilrettelegge for et mer forpliktende samarbeid mellom UH-sektoren og arbeidslivet, og vil føre til en mer fornuftig dimensjonering av studietilbud og studieplasser. Da vil det bli tilbudt flere utdannelser der studentene kommer raskt ut i verdiskapende og relevant arbeid. Det er viktig for å sikre fremtidens velferdssamfunn, sier Steffensen.

Nå vil det bli tilbudt flere utdannelser der studentene kommer raskt ut i verdiskapende og relevant arbeid.

Praktisk tilnærming til arbeidslivets behov

Han påpeker at Fremskrittspartiet har vært opptatt av å finne frem til best mulige løsninger i arbeidet med reformen.

– Jeg er opptatt av å komme frem til best mulige løsninger. Vi samarbeider godt med Høyre og de andre regjeringspartiene, men har også konstruktiv dialog med opposisjonen. I arbeidet med Kompetansereformen har vi hatt særlig god kontakt med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som har hatt en praktisk og god tilnærming til arbeidslivets behov. Det har ført til at vi har kommet til enighet med Ap og Sp om seks konkrete forslag som skal gjennomføres, avslutter han.