Foto. Helge Andre Njåstad

Foto: FrP

Enighet om kommuneøkonomien for 2021

– Ivaretar distriktene og har en klar sosial profil, sier Helge André Njåstad.

Fremskrittspartiet har forhandlet med regjeringspartiene og kommet til enighet om kommuneproposisjon 2021. Enigheten innebærer mange viktige gjennomslag for FrP og folk flest, forteller Helge André Njåstad.

– Enigheten ivaretar distriktene og har en klar sosial profil med støtte til ressurskrevende tjenester og midler til reduksjon i fergepriser og styrking av fergeavløsningsordningen, sier han.

Løpende vurdering av skatteinntekter

Njåstad forklarer at Fremskrittspartiet har ønsket å lande på en løsning som ligger mellom KS sitt forslag til hva kommunene skal kompenseres med i forbindelse med Covid-19-utfordringene og regjeringens forslag.

Dette innebærer enigheten:

  • Kommunene skal kompenseres for eventuelle nedganger i skatteinntekten på grunn av Covid-19. Det skal gjøres løpende evalueringer av hvordan kommuneøkonomien påvirkes
  • Ressurskrevende tjenester skal ikke lenger være en utgift kommunen står alene om. Små kommuner med mange brukere skal nå ivaretas
  • Mer penger til kutt i fergepriser
  • Flere ferger skal erstattes med bro
  • Styrking av fylkesveinettet
  • Kollektivtilbudet skal fortsatt være like godt, selv etter nødvendige smittevernstiltak og nedgang i billettinntekter. Fylkeskommunene skal kompenseres for de største utgiftene
  • Mer forutsigbarhet til frivillighetssentralene
  • Les mer om enigheten her: Proposisjon 105 S. 2019 – 2020

– Skatteinntektene hadde en oppgang i april til tross for at mange har fått utsatt skatteinnbetalingen. Derfor bør staten ha en løpende vurdering av bortfall i skatteinntekter istedenfor å overføre en fastsatt sum før vi vet utfallet av Covid-19-nedstengingen, mener han.

Reduserer eiendomsskatt og fergepriser

Videre forteller han at det har vært viktig for Fremskrittspartiet å oppnå enighet med regjeringspartiene, fordi det er disse partiene det er naturlig å samarbeide med fremover.

– Virusutbruddet har gjort det ekstra viktig å få til en enighet som gir forutsigbarhet for kommuner og fylkeskommuner, og dermed også næringslivet og folk flest. Partiene står samlet om viktigheten av at kommunene settes i stand til å holde hjulene i gang. Det er svært viktig for å sørge for at næringslivet kan gå som før, tjenestetilbudet ikke svekkes og at folk flest får de varslede reduksjonene i eiendomsskatten, sier Njåstad, og avslutter:

– Jeg har full forståelse for Fergeopprøret som har dukket opp langs kysten, og dette har vært en prioritet for FrP i forhandlingene. Jeg er glad for at det nå skal bygges flere broer som erstatter fergene og at det skal gjøres nødvendige endringer for å redusere fergeprisene.