Foto. Sylvi Listhaug

Foto: FrP

Tiltakspakke for sårbare eldre

FrP sikrer 400 millioner kroner til å bekjempe ensomhet blant eldre.

Fremskrittspartiet og regjeringen har kommet til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Enigheten innebærer blant annet en tiltakspakke for sårbare eldre, der FrP sikrer 400 millioner kroner til å bekjempe ensomhet blant eldre.

– Eldre har blitt hardt rammet av koronapandemien. Mange har vært ensomme uten å kunne ha besøk av sine kjære, og isolert hjemme uten mulighet til å være sammen med andre. Nå får de en tiltakspakke på 400 millioner kroner, like mye som barn og unge får. FrP mener de eldre ikke fortjener en krone mindre enn barn og unge. Begge disse gruppene har blitt svært hardt rammet under koronapandemien, sier FrP-leder Siv Jensen.

– Vi har hatt vondt av å lese og høre om eldre som har sittet hjemme i månedsvis uten besøk og uten å kunne gå ut fordi de er i risikogruppen. Eldre på sykehjem som ikke har sett sine kjære på flere måneder. Nå må vi sette inn en stor innsats for å legge til rette for aktivitet og løfte livskvaliteten for mange eldre, legger hun til.

Søkbare midler for frivillige organisasjoner

Fremskrittspartiets finanspolitiske talsperson, Sylvi Listhaug, forteller at pengene skal være søkbare for frivillige organisasjoner som legger til rette for gode tiltak for eldre.

– Pengene skal både løfte tilbudet på sykehjemmene og bidra til en bedre livskvalitet for eldre som bor hjemme. Det skal legges til rette for aktivitet og å bekjempe ensomhet. Teknologi kan bidra til å bringe verden og de man er glad i inn i stua. Derfor øker vi potten som går til teknologi mot ensomhet kraftig – til 25 millioner kroner, sier hun, og fortsetter:

– Vi øker også potten som går til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet med hele 150 millioner kroner. Nå håper jeg frivillige organisasjoner og kommuner kjenner sin besøkelsestid og kommer i gang.

Vil bekjempe ensomhet også på sykehjem

Listhaug understreker at ensomhet blant eldre må bekjempes også på sykehjemmene.

– Eldre på sykehjem fortjener også et løft etter den tøffe tiden de har vært gjennom. Vi bevilger 100 millioner kroner til besøksverter og 125 millioner kroner til aktivitetstilbud til langtidsboende ved sykehjem og beboere i omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Nå trenger de eldre et løft i hverdagen for å bekjempe ensomheten også på sykehjemmene våre, sier hun.

– Har hatt utfordrende tider

Siv Jensen minner om at mange eldre har hatt utfordrende tider siden samfunnet stengte ned i midten av mars.

– Isolasjon, ensomhet, usikkerhet og redsel har kostet mye for mange eldre. Tilbakemeldinger bekrefter at svært mange eldre har hatt utfordrende tider siden samfunnet stengte ned i midten av mars. FrP mener at de eldre, som har vært med å bygge opp velferdssamfunnet vi er så glade i, og som aldri roper høyest, fortjener å bli satset på slik at vi kan bekjempe ensomhet og sikre bedre livskvalitet, avslutter hun.