Foto. Tor Andre Johnsen

Foto: FrP

Vil forenkle regelverk for bobiler

– Tror ikke så mange vet at det er antall sengeplasser, ikke antall seter, som avgjør hvor mange du kan ha med i bilen din.

Fremskrittspartiet vil forenkle regelverket for bobiler. Stortingsrepresentant Tor André Johnsen forklarer at Norge har et særegent regelverk når det kommer til bobiler. I motsetning til våre naboland og resten av Europa, der det er antall seter som avgjør hvor mange passasjerer du kan ha med i bobilen, er det i Norge antall sengeplasser som avgjør.

– Hvis man har nok seter, men ikke nok sengeplasser, kan det løses med en løs pute som gjør at du kan ha med deg en ekstra passasjer. En slik regel er jo helt meningsløs! Vi må sørge for gode og logiske regler for bobiler. Ikke gjøre folk til kriminelle fordi vi har et ulogisk regelverk, sier han, og legger til:

– Vi må ha et regelverk som ikke gjør besteforeldre kriminelle om de ønsker å ha med barnebarna på tur.

Fjernet «dusteregler» i god FrP-ånd

Han påpeker at FrP i regjering gjennomførte mange endringer og forenklinger i kjøretøytekniske saker, blant annet flere endringer for bobilnæringen. Johnsen viser til at FrP, sammen med de andre partiene i regjering, sørget for at bobilene fikk halvert bomtakstene, slik at de ikke skulle betale mer enn personbiler, og for at bobiler kan kjøre i tillatt hastighet, slik at de kan følge trafikkflyten på veiene; også på 4-felts motorveier der fartsgrensen er 110 km/t.

– Dette var ikke store, samfunnsviktige endringer, men endringer som sørget for at noen fikk en litt enklere hverdag. Vi fikk forenklet og fjernet «dusteregler», i god FrP-ånd. Nå håper vi at den nye samferdselsministeren fra KrF vil fortsette vår tradisjon, sier han.

– Ulogisk

Johnsen spekulerer i om årsaken til at dette ikke er ryddet opp i, er at departementet frykter store inntektstap.

– Jeg kan ikke forstå dem som hevder at dette skal gi et stort inntektstap for Staten. De aller fleste vil jo kjøpe de samme bobilene, de vil bare slippe å få en uhyggelig overraskelse hvis politiet stopper dem. Jeg tror ikke det er så mange som vet at det er antall senger som avgjør hvor mange personer du kan kjøre med i bilen. Det logiske ville jo vært antall seter, sier han.

Utfordrer samferdselsministeren

Nå har han stilt spørsmål til samferdselsminister Hareide, der han spør om statsråden vil være med på å forenkle regelverket.

– Nå venter vi spent på svar fra Hareide på om han vil være med på å gjøre livet litt lettere for norske bobilbrukere, slik at bilene kan registreres for å kunne kjøre samme antall personer som det er seter, og ikke senger, til, avslutter Johnsen.