Åshild Bruun-Gundersen smilende foran Stortinget. Foto.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen

Nå trer ny bioteknologilov i kraft

– Glad for at store og viktige moderniseringer blir iverksatt allerede nå i sommer, sier Åshild Bruun-Gundersen.

I mai vedtok et stortingsflertall bestående av FrP, Ap og SV de første endringene i bioteknologiloven på 16 år. FrPs helsepolitiske talsperson, Åshild Bruun-Gundersen, forteller at viktige moderniseringer i lovendringene iverksettes 1. juli.

– Jeg er glad for at store og viktige moderniseringer i denne loven blir iverksatt allerede nå i sommer. I Stortinget delte vi opp virkningen av loven til to tidspunkt: Det som ikke koster staten penger og ikke krever omfattende tilrettelegginger skal tillates 1. juli i år. Eggdonasjon, tidlig ultralyd og NIPT skal tillates senest fra 1. januar 2021, sier hun.

– Mange som har gledet seg

Én av endringene som nå trer i kraft er at assistert befruktning for enslige tillates. Bruun-Gundersen understreker at det stilles strenge krav til dem som ønsker assistert befruktning.

Disse endringene trer i kraft fra 1. juli 2020:

  • Assistert befruktning for enslige tillates
  • Øvre aldersgrense for assistert befruktning settes til 45 år
  • Den som søker assistert befruktning må legge frem barneomsorgsattest. Før legen beslutter om paret eller kvinnen skal få behandling med assistert befruktning, skal legen gjøre en egnethetsvurdering og får rett til innsyn i informasjonen de måtte ønske fra andre instanser
  • Kvinner kan få lagret egg på ikke-medisinsk grunnlag
  • Lagret sæd fra avdød kan utleveres gjenlevende ektefelle, dersom det er etter avdødes ønske
  • Lagringstiden på befruktede egg utvides
  • Forskning på befruktede egg tillates inntil 14 dager etter egget er befruktet. Befruktede egg som har vært gjenstand for forskning, kan ikke settes inn i en kvinne
  • Forsikringsselskap får forbud mot å be om genetiske opplysninger om risiko for fremtidig sykdom som er fremkommet ved genetiske undersøkelser
  • Preimplantasjonsdiagnostikk (PGD) blir lovlig i Norge. Nemndene avvikles

– Det stilles høye krav til kvinner og par som ønsker hjelp gjennom assistert befruktning, men for dem som tilfredsstiller kravet om gode omsorgsevner vil disse endringene bety at man endelig får hjelp til å oppfylle drømmen om å stifte familie. Jeg vet at det er mange som gleder seg til dette og kan puste lettet ut over at regjeringen faktisk har levert på lovarbeidet vårt, sier Bruun-Gundersen.

Forventer at Høie leverer

Hun forventer at regjeringen og helseministeren leverer på endringene som skal tre i kraft 1. januar selv om regjeringen selv stemte imot disse endringene.

– Vi satte et ambisiøst mål om å få på plass eggdonasjon fra 1. januar. Det er mye som må på plass for at vi skal nå det målet, og det krever et intensivt arbeid fra regjeringen og klinikkene. Jeg forventer at helseministeren er profesjonell nok til å gjennomføre endringene i bioteknologiloven i tråd med Stortingets fremdriftsplan, selv om Høyre selv stemte imot disse moderniseringene, avslutter hun.