Foto av Erlend Wiborg.

Foto: Bjørn Inge Bergstuen - FrP

Norske sjøfolk bør få lov til å komme hjem

Fremskrittspartiet tar nå til orde for å hente hjem norske sjøfolk som sitter koronafast på havet.

– Mange norske sjøfolk har ventet i flere måneder på å komme hjem, og jeg forventer nå at regjeringen tar grep som sikrer at sjøfolkene får komme hjem til landet sitt. Det er en stor påkjenning å være borte så lenge, både med tanke på helsen og ikke minst det familiære. Det er stor psykisk påkjenning, begynner Erlend Wiborg, som er leder i arbeids- og sosialkomiteen for Fremskrittspartiet.

Wiborg forventer at regjeringen ordner opp, og har derfor sendt inn et spørsmål til næringsministeren.

– Jeg har i dag sendt skriftlig spørsmål til regjeringen og forventer handling. Det er helt urimelig slik situasjonen er nå for norske sjøfolk. Man må kunne forvente hjelp fra myndighetene når man er ute og gjør et ærlig stykke arbeid og ikke får komme hjem på grunn av koronasituasjonen, fortsetter Wiborg.

Stor psykisk påkjenning

Stortingsrepresentant Silje Hjemdal er også opptatt av at sjøfolkene skal få komme hjem, og har stilt et spørsmål direkte til statsminister Erna Solberg.

– Det er en hard psykisk påkjenning å ikke kunne gå i land noe sted og være borte fra familien så lenge. Jeg har stor medfølelse for sjøfolkene i denne vanskelige perioden, sier Hjemdal og fortsetter:

– Statsministeren må sørge for å løfte denne problematikken på internasjonalt nivå, slik at det kommer på plass løsninger som sikrer at man kan foreta mannskapsskifte, og da kan de som er ute på havet i dag komme hjem. Norge er en skipsnasjon, og da burde det være en selvfølge at vi hjelper sjøfolkene hjem.

Norsk rederiforbund har tidligere uttalt at norske sjøfolk er «gisler» i denne situasjonen.

– Det har gått alt for lang tid. Jeg deler rederiforbundet og Norsk sjømannsforbund bekymring for de som sitter fast på skip i utlandet. Nå må vi se handlekraft og politisk vilje til å hjelpe arbeidere i en av Norges viktigste næringer, avslutter Wiborg.